Kungsängens vårdcentral / Kallhälls vårdcentral

Under en följd av år har Kungsängens vårdcentral och Kallhälls vårdcentral haft tillgänglighetsproblem. Vid den geografiska sjukvårdsberedningens decembermöte 2004 föreslog förvaltningen att dessa båda vårdcentraler nu skulle läggas ut på anbud. Även egen regianbud skulle vara möjligt. En enig politisk beredning beslutade följa förslaget och sände frågan därför vidare till HSU (Hälso och sjukvårdsutskottet).

Tisdag den 19/4 2005 avgörs frågan. I ett pressmeddelande föreslår nu samma politiker från S och V, som föreslagit en upphandling, att den inte ska göras.

Jag beklagar att personal och patienter på detta sätt kastas mellan de veliga politiska besluten. Nu är dessa båda vårdcentralers dilemma så offentliggjort att allt måste göras för att tillgängligheten ska fungera bättre. Resursbrist och personalbrister måste ges omedelbar högsta prioritet. Hur ska boende i Järfälla och Upplands-Bro annars få den vård de behöver.