Lokalavdelningen

Kristdemokraterna i Upplands-Bro
Skolvägen 33
196 34 Kungsängen

ordförande: Jan-Erik Björk, Tel: 070-673 13 01,

mail: jan-erik.bjork@upplands-bro.se

vice ordförande: Tina Teljstedt, Tel:070-259 60 04, 

mail: tina.teljstedt@kristdemokraterna.se

Kommunalråd-gruppledare: Janne Stefanson, tel: 076-007 82 58

mail: jan.stefanson@kristdemokraterna.se