Lokalavdelningen

KRISTDEMOKRATERNA i UPPLANDS-BRO
DOMKRAFTSVÄGEN 1
197 40 BRO

ordförande: Jan-Erik Björk, Tel: 070-673 13 01,

mail: jan-erik.bjork@upplands-bro.se

vice ordförande: Tina Teljstedt, Tel:072-888 23 73

mail: tina.teljstedt@kupplands-bro.se

Kommunalråd-gruppledare: Janne Stefanson, tel: 076-007 82 58

mail: jan.stefanson@upplands-bro.se