Politiker

Kommunfullmäktige 2014-2018
Janne Stefanson
Gruppledare

ledamot i kommunfullmäktige; vice ordf i Kommunstyrelsen,

ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott

ordförande i Upplands-Bro kommunföretag AB

ledamot i styrelsen KSL, Kommunförbundet i Stockholms län

 

Jan-Erik Björk 1

Jan-Erik Björk,

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,

ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och Miljöutskottet,

ersättare i AB Upplands-Brohus

ledamot i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Demokrati- och arvodesberedningen 1:e vice ordförande

 

 

Tinateljstedt
Tina Teljstedt
ersättare i kommunfullmäktige;

Ordförande i Socialnämnden

 

 

 

 

marlenejuthstrand

 

Marlene Juthstrand
ersättare i Kommunfullmäktige,

ersättare i Socialnämnden,

nämndeman i Tingsrätten

 

 

 

Kommunfullmäktiges presidium

Jan-Erik Björk, 1:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning

Jan-Erik Björk,ordinarie
Tina Teljstedt, ersättare

Kommunstyrelsen

Janne Stefanson, 1: vice ordförande i KS; ledamot i arbetsutskottet, KSAu
Tina Teljstedt, ersättare i KS; Jan-Erik Björk, ersättare i KS

Tekniska nämnden
Jarl Teljstedt, ordinarie/ Daniel Spagnolo, ersättare

Socialnämnden
Tina Teljstedt, Ordförande/ Marlene Juthstrand, ersättare

Pensionärsråd; Handikappråd
Tina Teljstedt

Familjerättsnämnden
Tina Teljstedt, vice ordförande

Bildningsnämnden
Ingvar Landälv, ordinarie
Anna-Maj Lilly , ersättare

Kultur & Fritidsnämnden
Linus Stefanson, ordinarie

Jonathan Twing Peterson, ersättare

Bygg & Miljönämnden
Jarl Teljstedt, ersättare

AB Upplands-Bro Kommunföretag
Janne Stefanson, Ordförande

Upplands-Bro Hus AB
Jan-Erik Björk, ersättare

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Jan-Erik Björk, ledamot

Nämndeman i tingsrätten
Marlene Juthstrand

 

Kommunrevisor:

Leif Söderlund