Västerås partiavdelning kallar till årsmöte den 9 februari kl. 18:00

Västerås partiavdelning kallar till
Årsmöte den 9 februari kl. 18:00
Plats: Vallbykyrkan (Pilträdsskolans aula)
Fatbursgatan 7 (se bifogad karta)


Lars Adaktusson
Talar över Temat: Trygghet i vår tid!
Lars Adaktusson är Kristdemokraternas europaparlamentariker och sitter med i EPP gruppen i EU. Lars är också partiets 2-e vice partiledare
Efter fika vidtar sedvanliga årsmötesförhandlingar
För att veta antalet för fikats skull så anmäl ert deltagande vid årsmötet till vår politiske sekreterare Joakim Widell, på tel. 021-39 31 22 el maila på joakim.widell@vasteras.se alt joakim.widell@kristdemokraterna.se
Varmt Välkommen!
Styrelsen

Ordförandes julhälsning till er alla!

Med en önskan om en riktig god och fridfull Jul
Inte bara hösten och förvintern har innehållit turbulens runt omkring oss, utan under längre tid har vi mött denna turbulens. Vi ser den i vårt land utan i hela vår omvärld och vi kan lätt oroas över bland annat skeendet i och runt USA, situationen i Nordkorea, förföljelse av kristna och oroligheterna i Mellanöstern, spänningarna i och runt Ryssland och många flera saker därtill. Vi kan förfasas över diktaturer, svält och destruktiv miljöpåverkan och den mängd av kränkningar och våld som sker i vårt samhälle. Och när problemen hopar sig kan det vara svårt att se allt det goda som sker, alla de förbättringar och insatser som görs som i realiteten skapar en bättre omvärld och ett bättre samhälle för oss att leva i. Doktor och professor Hans Rosling som under året gick bort kommer osökt i mina tankar, hans visualisering över hur barnadödligheten gått ned, hur fattigdomen minskat och många andra förbättringar som skett och sker i vår värld är något som är glädjande och föder hopp. Det är ett hopp som även inger en tro för att det som vi gör skapar en skillnad. Och detta ser vi som Kristdemokrater i Västerås att vi på ett ansvarsfullt under denna mandatperiod gjort, skapat en verklig skillnad. Vi som Kristdemokrater har tagit ansvar och med framgång drivit genom vår politik i ett ovanligt samarbete över politiska blockgränser, där vi kan se att vi har nått framgång på framgång och haft en påverkan och inflytande in i kommunens beslut som är glädjande. Detta bär vi med oss in i 2018 på kommun, region och riksplanet. Vi kan och vi gör en verklig skillnad där vi finns som Kristdemokrater!

Det vi nu går in i under 2018 är att tillsammans slå vakt om ett samhälle som värnar familjen, de utsatta och vårt samhälles grundvärderingar. Vi behöver med kraft och envishet stå fast vid principer som skapar ett samhälle som är tryggt för var och en att under ansvar kunna få utvecklas i och där vi får möjlighet att ta ett ansvar för vår vardag och det samhälle som vi lever i. Vi behöver med envishet fortsätta stå upp för åsikter och förslag som erbjuder möjligheten till att bryta ensamheten, som tryggar vår sjukvård och omsorg, som skapar en tydlig röst för Sverige om frihet och rättfärdighet på den internationella arenan. Det är ett faktum att i allt detta gör vi Kristdemokrater en avsevärd skillnad, låt inga opinionsundersökningar eller mediala aktivistintervjuer få er att tro annat. Du gör som Kristdemokrat skillnad!

I allt det arbete hoppas jag att vi med kraft fortsätter att stå tillsammans och vägra vara tysta utan med stolthet bär upp och lyfter fram Kristdemokraterna och våra värderingar i vardagen där vi finns. Du gör det även genom att följa Kristdemokraterna på Facebook (Kristdemokraterna i Västerås) och webben, eller vara med i våra utåtriktade aktiviteter där vi står på gator och torg och lyfter våra frågor. Våga göra en skillnad, låt oss i valåret 2018 engagera oss tillsammans för vår stad, region och land.

På baksidan av detta brev finns information om medlemsavgift och nomineringsmöte tillika årsmöte för Kristdemokraterna i Västerås, så glöm inte att vända och läsa baksidan. Vi har under årsmötet stor glädje att få besök av Lars Adaktusson och vi sätter även den viktiga listan inför valet 2018 till kommunen. Tänk på att du även kan värva och få med flera in i Kristdemokraterna, värva och få med flera in i vårt parti under 2018.

På hela styrelsens vägnar önskar jag er alla en riktigt God jul och ett gott nytt år, valåret 2018

Samuel Stengård
Ordförande kristdemokraterna i Västerås

Medlemsavgift, medlemskap och årsmöte 2018
Vi återkommer till denna viktiga fråga om medlemskapet. Vid kommande årsmöte och nomineringsmöte fredagen den 9 februari kl.18.00 i Vallbykyrkan så behöver du ha betalt din medlemsavgift för 2017 om du ska få rösta i nomineringsvalet till kommunlistan för kommande mandatperiod. Och varför inte på en gång passa på att betala in avgiften direkt för 2018? Du som vet med dig att du betalt bortser naturligtvis från detta. Det är ett gemensamt ansvar att vi ser till att betala in avgiften. Det är tillsammans som vi gör den stora skillnaden!

Du betalar omgående antingen på SWISH nummer: 123 576 66 39. Eller till BG 238-5490. Vid betalning (både SWISH och BG) skriver du in de/det namn och år(en) som avgiften gäller. Avgift för vuxen är 120:- och för familj 200:-. För KDU medlem är det 60:-. Vill du ge en extra gåva till KD Västerås valfond går det bra också, märk då betalningen gåva valfond.

Årsmötet och nomineringsmötet för Kristdemokraterna i Västerås är som nämndes ovan fredagen den 9 Februari kl.18.00 i Vallbykyrkan (Notera datumet i kalendern). Vi gästas då av vår EU parlamentariker, Lars Adaktusson som håller ett öppet föredrag/anförande följt av fikaservering innan årsmötes och nominerings förhandlingarna. Varmt välkommen på detta viktiga möte!

God Jul och Gott nytt fridfullt år

Årlig Julavslutning med KD Västerås 8 december

Kristdemokraterna i Västerås inbjuder medlemmar till årlig julavslutning
När: Fredagen den 8 december kl. 17:00
Plats: Öster Mälarstrands allé 143, samlingslokalen, nära Lasse Färnlöfs plats
Vi bjuder på julmat och trevligt sällskap! Hemlig gäst kan också dyka upp

Egenkostnad: 100kr som betalas på plats.
För att kunna beräkna mängden förtäring så ber vi er anmäla in närvaro senast på tisdag den 5 december till vår politiske sekreterare Joakim Widell på mail. joakim.widell@vasteras.se alt tel. 021-393122

Mycket Välkomna alla till en trevlig julavslutning i Kristdemokratins tecken! Nu sammanfattar vi året som gott och lägger planen för ett framgångsrikt valår 2018 i KD Västerås

Styrelsen för Västerås partiavdelning

Våra kompletteringar för årsplan 2018

I budget och årsplan för 2018 presenterade vi i Samarbete för Västerås en rad satsningar för ett växande Västerås. Bland annat satsar vi på kompetensförsörjning, lärarlöner och ledarskap inom skolan och förskolan i en satsning omfattande 15,5 miljoner kronor och vi riktar medel direkt till kultur, idrott och fritid omfattande 5,1 miljoner kronor.
I årsplanen minskade vi rationaliseringskravet, lämnade löne- och priskompensation för 148,5 miljoner kronor till styrelser och nämnder samt ökade budgetreserven till 47 miljoner kronor. Delar av de medel som vi avsatte i reserven fördelas nu ut till styrelser och nämnder.
En mängd mindre satsningar och kompletteringar på flertalet nämnder görs men också en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, detta får helårseffekt from 2019 på 30 miljoner kronor. Dessutom öronmärks 12,5 miljoner kronor till Nämnden för personer med funktionsnedsättningar för kvalificerad tillsyn.
Extra ramhöjning Äldrenämnden: Vi gör en större satsning på äldreomsorgen omfattande 20 miljoner kronor riktat till höjda ersättningar inom hemtjänsten, vilket får helårseffekt från och med 2019 på 30 miljoner kronor.
Extra ramhöjning Grundskolenämnden inklusive Skultuna kommundelsnämnd: För att inom årskurserna F-3 erbjuda utökad vistelsetid upp till 15 timmar på fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga från och med halvårsskiftet 2018. Detta görs utifrån ny lagstiftning om fritidshemmens utökade kunskapsuppdrag. 2,75 miljoner halvårseffekt 2018 och 5,5 miljoner helårseffekt 2019.
Ökad ram utifrån uppdraget: 4,95 miljoner halvårseffekt 2018 och 9,9 miljoner ramhöjning helårseffekt 2019.
Total ramhöjning 2018: 7,7 miljoner.
Total ramhöjning 2019: 15,4 miljoner.
Extra ramhöjning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: För arbetsmarknadsinsatser: etableringsresurs och Elba: 1,5 miljoner kronor
Extra ramhöjning Kulturnämnden: Bland annat ambitionshöjning Växhuset och Konstmuseet: 1 miljon kronor.
Extra ramhöjning Miljö- och konsumentnämnden: Mätning av luftkvalitet i Västerås: 0,3 miljoner kronor.
Som komplettering till investeringsplanen kommer vi även att lägga 10 miljoner kronor till den långsiktiga finansieringen och utvecklingen av Elba.

Budgetreserv årsplan 2018 47,0
Förbättrade förutsättningar 10,5
Generella statsbidrag -4,7
Utökad ram Äldrenämnden -20*
Utökad ram nämnder och styrelser -1,3
Förbättrad budget FN 2,8
Underhåll hamnen 3,3
Fler asylsökande elever -3,3
Ramhöjning: UAN för arbetsmarknadsinsatser -1,5
Ramhöjning: KN bla Växhuset och Konstmuseet. -1,0
Ramhöjning: MoKn, för mätning av luftkvalitet. -0,3
Ramhöjning: GN/Skultuna: -7,7**
Summa: 23,2

Kvarvarande medel reserv 2018 23,8
Kvalificerad tillsyn NF -12,5
Ensamkommande barn ÖFN -1,3
Resultatöverföring -7,0
Social resursfond -3,0
Summa: 0

*effekt från maj 2018. Helårseffekt 2019: 30 miljoner kronor. **halvårseffekt 2018. Helårseffekt 2019: 15,4 miljoner kronor varav 5,5 till fritids inkl Skultuna och 9,9 till ramhöjning utifrån uppdraget.

Från Kristdemokraterna är vi mycket nöjda med våra gemensamma budgetkompletteringar och har kunnat bidra till en effektiv användning av medlen för viktiga satsningar.

Talarkväll med Riksdagsledamot Annika Eclund

Härmed inbjudes du till talarkväll med Annika Eclund

Annika Eclund bor i Tibro som är Sveriges möbelcentrum. Hon är mamma till tre vuxna barn och är utbildad SO-lärare. Hennes politiska engagemang tog sin början 1998 och i valet 2010 blev hon invald i riksdagen. Annika sitter i utbildningsutskottet och är Kristdemokraternas talesperson i skolfrågor. Sedan tio år tillbaka är hon även distriktsordförande i Skaraborg.

Kom till Kristdemokraternas kansli på Västgötegatan 2A i Västerås nu på måndag den 20 november kl. 18:00 och träffa en riksdagsledamot och dela tankar och idéer med henne.

Meddela gärna om du kommer till vår ombudsman på mail: carl.olehall@kristdemokraterna.se

Mycket varmt Välkomna alla!

Valupptakt med Cinderellakryssning 18-19 augusti

Valupptakt!

Härmed inbjuds du att vara med på Kristdemokraterna i Västmanlands valupptakt.

Valupptakten sker denna gång i form av en konferenskryssning med Viking Line Cinderella båt.

Fredagen den 18/8 till lördagen den 19/8.

Bussanslutning sker från Västerås kl. 13.20 den 18/8.
Vi går ombord båten kl. 16.15.
Båten avgår kl. 18.00 från stadsgårdsterminalen i Stockholm
Båten ankommer stadsgårdsterminalen kl. 15.15
Bussanslutning till Västerås kl. 15.50, ankomst Västerås ca 18.00

Preliminärt ramprogram
Fredag 18/8

16.30 Konferensen inleds
20.30 Middag i Viking buffet

Lördag
8.00 Frukost
9.00 Fortsättning på konferensen
13.00 Brunch
15.15 Ankomst till Stockholm

Detaljprogram med konferensinnehåll kommer något senare. Fokus kommer vara valet 2018, valplanering och länsprogram. Länsprogrammet ska fastställas av det extra partidistriktsårsmötet som är den 18 november. Programmet ska innehålla de frågor vi går till val på gemensamt i Västmanland 2018.

Du anmäler dig genom att betala in egenavgiften 200kr på Kristdemokraterna i Västmanlands plusgiro 496695-8, ange valupptakt plus ditt namn. Anmäl dig senast den 20/6 för att säkra din plats.

I priset ingår konferensen, bussresa Tor Västerås, delad hytt för 2 personer, buffémiddag, frukost, lunch och kaffe med frukt.

Det här kommer bli ett tillfälle som du inte vill missa.

Inbjudan till sommaravslutning

Inbjudan till Sommaravslutning
För KPA-gruppen, Styrelsen och alla medlemmar i Västerås

Måndagen den 12 juni kl. 17.00 träffas vi bredvid kokpunkten. Vi får en exklusiv förhandsvisning av det nya hotellet Steam hotell som öppnar i augusti.

Efter besöket går vi tillsammans till Bryggans Café på Öster mälarstrand, Lasse Färnlövs plats 1, där vi äter något gott tillsammans och lyssnar på vår fadder riksdagsledamot Larry Söder som besöker oss den dagen.
Vi kommer också att dela ut årets vitsippspris.
Kvällen slutar senast ca kl. 21.00

Anmäl ditt deltagande snarast till Joakim Widell på joakim.widell@vasteras.se eller 021-39 31 22 dock senast den 9/6.
Varmt Välkomna alla medlemmar!

Årsplan 2018 presenterad av Samarbete för Västerås

Idag presenterar vi budget för fjärde gången i Samarbete för Västerås, det är en stark budget. Vi tar höjd för framtida investeringar, sätter fokus på det livslånga lärandet och stärker upp stödet till föreningar och studieförbund. Dessutom fortsätter satsningen på önskad tjänstgöringsgrad, denna gång inom kulturområdet. I år satsar vi extra resurser på förskolan. Högre löner för våra anställda och satsning på ett mer hållbart ledarskap är en viktig del i utvecklingen av förskolan i Västerås, säger Amanda Agestav (KD), vice ordförande kommunstyrelsen.

Här är länken till Årsplan 2018, Västerås stads budget från majoriteten.
https://samarbeteforvasteras.wordpress.com

Träffa Lars Adaktusson och var med och påverka politiken!

Träffa Lars Adaktusson den 29 maj!

Den 29 maj kl. 18:00-20:00 så blir det ingen kryssning tillsammans med Lars Adaktusson, men du träffar Lars på Syrianska kulturcentret mellan kl. 18:00-20:00 den 29 maj på ett öppet möte där Lars berättar om det han jobbar med, politiken, och varför just du skall bli medlem i Kristdemokraterna och varför kristdemokraterna behövs i politiken.

Syrianska kulturcentret ligger på adress Narvavägen 90 precis där Vallbyleden och Narvavägen möts. Kulturcentret är byggnaden till höger om den Syrisk-ortodoxa kyrkan.

För anmälan eller mer info, kontakta vår organisationssekreterare Joakim Widell på mail: joakim.widell@kristdemokraterna.se alt på tel. 021-393122

Medlemskväll 15 maj 2017 i Stadshuset Västerås

Västmanlands partidistrikt bjuder in, på uppdrag av vår riksorganisation till en medlemskväll.
Kvällen handlar om valet 2018 och vägen dit

Vi träffas i Västerås stadshus, kommunfullmäktigesalen

Måndagen den 15 maj kl. 18.30-20.30

Vi bjuder på fika

För fikats skull vill vi att du anmäler dig till joakim.widell@kristdemokraterna.se eller 012-39 31 22

Varmt välkomna

Amanda Agestav
Partidistiktsordförande