Partidistriktsårsmöte för Västmanland lördag 18 mars

Kristdemokraterna i Västmanland håller på lördag den 18 mars årsmöte i Kungsör, för att välja ny ordförande.
Kristdemokraternas tf. partiledare Jacob Forssmed gästar Kungsör och partidistriktsårsmötet

Kristdemokraterna i Västmanlands distriktsordförande Börje Hultin har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Vi i Västerås, distriktets största partiavdelning, vill ta vårt ansvar för att Kristdemokraterna skall bidra och göra skillnad i Västmanland och i Regionen. Det är av absolut största vikt att vi syns, märks och gör avtryck i politiken på Regionens alla nivåer och i alla kommuner. Vi skall synas i media och vi skall märkas på avtrycken vi gör i politiken. Vi bör därför fullt ut nyttja de krafter vi har till hands inom politiken och som lägger ned heltidsarbete för att politiken skall fungera i kristdemokratins tecken.

Västerås och Köping har därför beslutat att nominera Amanda Agestav som ny distriktsordförande samt Tommy Emterby som vice ordförande i distriktet. Till detta har nu även Hallstahammars och Kungsörs Kristdemokrater valt att stödja Amandas och Tommys kandidaturer.

Vi ser det som mycket viktigt att hela Västmanland är representerat i presidiet för distriktsstyrelsen, och att det är nyckelpersoner för länet. Amanda Agestav är idag kommunalråd på heltid i majoriteten för Västerås stad, hon är kommunstyrelsens förste vice ordförande och hon är mycket engagerad i att driva de kristdemokratiska frågorna. Hon besitter kunskaper som behöver spridas i länet och är välkänd för många utanför Västerås. Hon är bördig från Surahammar och har tidigare suttit i Riksdagen vilket är en stark merit med de kontakter hon fått genom det.

Tommy Emterby sitter i kommunstyrelsen i Hallstahammar och har mångårig politisk erfarenhet. Uppvuxen med politiken från barndomshemmet så har han senare varit med och byggt upp ett helt nytt parti och fått in det i Riksdagen och många kommuner. Idag är Tommy ordförande i Hallstahammars lokalavdelning och kommer senare i vår att bli heltidspolitiker och lägga all energi på den kommande valrörelsen.

Amanda och Tommy är nyckelpersoner som behöver ta platserna som ordförande respektive vice ordförande i distrikt Västmanland. Tillsammans med regionrådet Malin Gabrielsson är de personer som gör skillnad för Västmanland. Valen till ny distriktsstyrelse sker vid årsmötet i Kungsör, Centrumgården lördagen den 18 mars 2017 med start 9:30. Vår tf. partiledare Jacob Forssmed inledningstalar och gästar Kungsör denna dag.

Varmt Välkomna till en mycket intressant dag i Kungsör!

Partidistriktsårsmöte 2017 i Kungsör

Nu är det dags för partidistriktsårsmöte i Kungsör!
Distrikt Västmanland håller årsmöte Lördagen den 18 mars kl. 9:30-15:30 i Centrumgården, Prästgatan 6 Kungsör

Ombud är kallade, alla medlemmar är välkomna!
Inbjuden gäst är vår tf. partiordförande Jacob Forssmed som kommer tala kring temat framtida regeringsbildningar och våra fyra prio områden.

Style: ”rk1”

Progam för partidistriktsårsmöte den 18 mars 2017
Fika från 09.30
Välkomstord 10:00-10:15
Inbjuden talare; Jakob Forssmed 10.15–11.45
Lunch 11.45–13:00 På Thor Modéens gästgiveri
Järnvägsgatan 4
Årsmöte 13:00-15:30
Kostnad: 200kr(för lunch och fika)

Anmälan senast den 15 mars till vår organisationssekreterare Joakim Widell på mail: joakim.widell@kristdemokraterna.se alt tel. 021-39 31 22. Vår organisationssekreterare kan också sända ut årsmöteshandlingarna till er om ni saknar dem.

Varmt välkomna!
Distriktsstyrelsen

Hur ser Västerås framtid som idrottsstad ut?

Öppet KPA möte tisdag den 14 mars kl. 19:00
Alla förtroendevalda kallas, medlemmar välkomna till en kväll kring temat – Hur ser Västerås framtid som idrottsstad ut?

Vi träffas klockan 19:00 vid entrén på ABB Arena nord, kom i tid till mötet.

Anmälan görs till vår politiske sekreterare på mail: joakim.widell@vasteras.se
alt tel. 021-39 31 22

Nedan finner ni lite intressanta dokument att läsa in er på inför mötet

Varmt Välkomna till detta öppna KPA möte

Rocklunda vision

rocklunda

Kristdemokraternas ledamot i flygplatsstyrelsen avgår

Kristdemokraternas ledamot i styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB, Stefan Sturesson, avgår idag på egen begäran

– Orsaken är att i stort sett hela den gamla styrelsen avsagt sig av olika skäl, där naturligtvis kritiken för Nextjet-affären varit avgörande. Själv hade jag ingen möjlighet att ta ställning till Nextjet-avtalet, eftersom jag då befann mig utomlands. Det framgår av protokollen att jag inte på något sätt varit delaktig i den beslutsprocessen. Därför är jag glad att revisorerna beviljar mig ansvarsfrihet.

Stefan Sturesson gick in i det mycket svåra uppdraget med en stark ambition att bidra till Flygplatsens utveckling. Stefan har lång erfarenhet av styrelseuppdrag och att utveckla affärer i bolag. Stefan har med sin kompetens bidragit till att skapa en bättre förutsättning för vidare arbete in i bolaget för flygplatsstyrelsen.

– Personligen tror jag att grunden är lagd för att Flygplatsbolaget ska kunna utvecklas i den riktning som kommunens ledning önskar säger Stefan Sturesson

Kristdemokraterna har förtroende för Stefan och ser att hans ansvarstagande, breda erfarenhet och kunskap har spelat en viktig roll för flygplatsen och dess styrelse. Vi tackar honom för den insats han gjort för bolaget och alla västeråsare, säger Amanda Agestav.

Hög tid att sända in motioner till Rikstinget 2017

Kristdemokraternas ordinarie riksting hålls den 20-22 oktober 2017 (v. 42) i Uppsala
För att motioner skall hinna in till rikstinget så skall de behandlas av partidistriktets årsmöte i Västmanland som hålls den 18 mars 2017 i Kungsör. Partidistriktet har fastställt sista inlämningsdatum till den 15 februari 2017 för att hinna bereda dessa motioner till partidistriktes årsmöte.

Vi uppmanar er alla som har idéer och tankar som behövs i det kristdemokratiska arbetet att fatta pennan eller tangentbordet och skriva ned dem. För er hjälp så har vi tagit fram en kort motionsskola för att ni skall kunna formulera motionen. Behöver ni mer hjälp så är det bara att kontakta vår politiske sekreterare Joakim Widell så kan ni bolla idéer eller få hjälp med formuleringar och tankar.

Att skriva en motion
Lite motionsskola

1) Vad är en motion?
-Förslag på något man vill förändra
-Förslag på ett uttalande
-Förslag på ett ställningstagande
-Förslag på något man vill utreda

2) Hur skriver man en motion
-Rubrik
-Inledning
-Brödtext
-Att-sats

3) Viktigt!
-Rubriken ska spegla innehållet
-Inled kort med motionens problemställning
-Brödtexten innehåller en lite utförligare beskrivning. Viktigt med faktakoll och källhänvisning om man hänvisat till fakta.

4) Att-satsen
-Att satsen är det viktigaste en motion.
-Det är i att-satsen/satserna som man formulerar det faktiska förslaget
-Det finns ingen begränsning i hur många att satser en motion får innehålla.
-Viktigaste orsaken till avslag på en motion är en dåligt formulerad att-sats.
-Koncentrera att-satsen till det du vill förändra
-Att partistyrelsen får i uppdrag…
-Att rikstinget uttalar…
-Att partistyrelsen verkar för…

5) Skillnader?
Vad är skillnad på en motion till region, kommun och riksdag jämfört med internt i partiet?
-I kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som får uppdragen.
-I regionen är det regionstyrelsen som får uppdragen.
-I riksdagen är att satserna formulerade ”att riksdagen som sin mening tillkännager för regeringen…”

6) Motion till rikstinget
-Alla medlemmar har motionsrätt
-Alla motionärer har talartid på rikstinget (kongressen), även om man inte är ombud
-En motion till rikstinget måste passera partidistriktsstämman på våren. Först via distriktsstyrelsen för yttrande.
-Partidistriktsstämman måste aktivt yttra sig om motionen innan den går vidare.

Så kom ihåg att sända in motioner senast den 15 februari till Partidistriktet Västmanland. Det går bra att maila in till vår administratör och politiske sekreterare Joakim Widell på joakim.widell@kristdemokraterna.se Via brev så är adressen Kristdemokraterna i Västmanland, Västgötegatan 2A, 72211 Västerås

Inbjudan till Julavslutning 11 december

Kristdemokraterna i Västerås inbjuder medlemmar till årlig julavslutning
När: Söndagen den 11 december kl. 16:00
Plats: Öster Mälarstrands allé 143, samlingslokalen, nära Lasse Färnlöfs plats
Vi bjuder på julmat och trevligt sällskap! Hemlig gäst kan också dyka upp

weihnacht-quadriga-180x80

Egenkostnad: 100kr som betalas på plats.
För att kunna beräkna mängden förtäring så ber vi er anmäla in närvaro senast på tisdag den 6 december till vår politiske sekreterare Joakim Widell på mail. joakim.widell@vasteras.se alt tel. 021-393122

Mycket Välkomna alla till en trevlig julavslutning i Kristdemokratins tecken! Nu sammanfattar vi året som gott och lägger planen för ett framgångsrikt 2017 i KD Västerås

Styrelsen för Västerås partiavdelning
santa-and-reindeer

Inbjudan till Kristdemokraternas kandidatutbildning i Västmanland

Valet 2018 närmar sig med stormsteg. Vi tror att trots ett tufft opinionsläge just nu så har Kristdemokraterna förutsättningar att göra ett riktigt bra valresultat. Det finns en efterfrågan av de värden som partiet står för. Ett bra valresultat kommer inte av sig självt. Det krävs engagemang och arbete.
Du är en viktig person i partiet som behövs i arbetet för att lyckas. Vi vill därför inbjuda dig som har planer att kandidera på någon av listorna inför valet 2018 till en kandidatutbildning.
Utbildningen sträcker sig över ett halvår och kommer innehålla en hel del pratiska moment för att lära sig det politiska hantverket. Utbildningen kommer också innehålla fördjupning i olika politikområden främst de som partiet valt att fokusera på inför valet men även andra. Några moment innehåller fördjupning i retorik och i sociala medier. Utbildningen avslutas med en gemensam resa till riksdagshuset en lördag i maj.
Första träffen är den 5 december i Landstingshuset, ing 4 gamla lasarettsbyggnaden. Vi startar 18.15 med julfika med julgröt och en presentation av vad Kristdemokraterna gör i Landstinget. Till julfikat är alla som är intresserade av kristdemokraterna inbjudna. Här får du träffa vårt oppositionsråd Malin Gabrielsson. Klockan 19,30 fortsätter vi med en introduktion av kandidatutbildningen, där du får mer information om upplägget och den tänkta planeringen. Kvällen avslutas kl 20.30
Egenavgiften för kandidatutbildningen är ca 250 kr, då ingår kursdokumentation, riksdagsbesök och lunch, fika vid alla träffar. Du anmäler dig till joakim.widell@kristdemokraterna.se, alt på tel. 021-39 31 22

Varmt välkommen med din anmälan!

Amanda Agestav Joakim Widell Malin Gabrielsson

Redan nu har vi några viktiga datum
7/12 Ekonomiutbildning. Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av en stor region?
I Landstingshuset kl. 18 anmäl till malin.gabrielsson@kristdemokraterna.se
11/12 Julfest med Kristdemokraterna i Västerås. Kl 16-18.30. Julbord och trevlig gemenskap.
Egenavgift 100kr. anmäl till joakim.widell@kristdemokraterna.se
21/1-17 Regional utbildning i Stockholm som partiets riksorganisation ordnar
28/1-17 Regional utbildning i Örebro som partiets riksorganisation ordnar
Dessa två lördagar är det liknande innehåll i. Vi ser gärna att du som deltagare i kandidatutbildningen deltar vid något av de tillfällena.

Vi återkommer med vårens datum för kandidatutbildningen.

Medlemsmöte! Trygghet och inkludering i Västerås

Medlemsmöte i Västerås partiavdelning
Torsdagen den 17 november kl. 19:00
Plats: Kansliet, Västgötegatan 2 Västerås

På Programmet:
P O Rask, Säkerhetskoordinator i Västerås stad, kommer och delger sina erfarenheter om säkerhetsarbetet i Västerås och vad som förändrats och vad som bör uppmärksammas mer.
p-o-rask
P O Rask har arbetat med Västerås stads säkerhetsfrågor sedan 2005 och har mycket erfarenhet och rutiner kring detta.

Maria Lindelöf, Projektledare för Propellern på Jobbpunkt Mimer, kommer och presenterar inkluderingsarbetet ned nyanlända. Syftet är att hjälpa relativt nyanlända personer att snabbare komma in i arbete eller studier. Propellern är ett led i företaget Mimers sociala hållbarhetsarbete för att utveckla stadsdelar och förbättra levnadsvillkoren för såväl hyresgäster som övriga västeråsare.
lindelof

Alla medlemmar och intresserade hälsas Varmt Välkomna till en intressant kväll!
Enklare fika serveras!

Påminner också om att på måndag den 21 november kl. 18:30 är det KPA möte för förtroendevalda i Stadshuset, KS-salen om nya Block 7 på Kraftvärmeverket. VD Niklas Gunnar kommer och presenterar den planerade investeringen. Medlemmar är också välkomna. Anmäl deltagande till detta möte genom vår politiske sekreterare Joakim Widell på joakim.widell@vasteras.se alt. 021-393122

Nu startar vi medlemsutbildningen för alla Kristdemokrater i Västerås

ebba

Vi behöver bli många fler Kristdemokrater för att göra skillnad!

Nu startar vi medlemsutbildningen! Torsdag den 6 oktober träffas vi för en uppstartskväll på vårt kansli med adress Västgötegatan 2A i Västerås.

Utbildningen fortsätter därefter lördagen den 22 oktober kl. 9:30 i Västerås stadshus, Kommunstyrelsesalen.

Slutligen har vi en utvärderingskväll i slutet av oktober

Utbildningen rekommenderas för alla nya medlemmar som önskar att sätta sig in i vad Kristdemokratin står för. Alla medlemmar i Västmanland kan anmäla sig.

medlemsutbildning

Vi kommer att gå igenom grundligt Kristdemokratisk ideologi, politik, retorik och principprogram. Vi fortsätter utbildningen genom en kandidatutbildning som tar vid direkt efter medlemsutbildningen med uppstart i november.

principprogram

Anmäl ert deltagande till vår politiske sekreterare Joakim Widell på mail: joakim.widell@vasteras.se alt arb.tel: 021-39 31 22

Mycket varmt välkomna till höstens medlemsutbildningar

Kristdemokraterna i Västerås sörjer för god kompetens i flygplatsstyrelsen

I ett antal artiklar i VLT har flygplatsstyrelsen kommenterats och det har påståtts att styrelsen saknar nödvändig kompetens. Nu senast är det Ulf Hedman som har en artikel inne i VLT den 10 juni. http://vlt.se/asikt/debatt/1.3957591-flygplatsstyrelse-saknar-kompetens

Vi som parti kan inte gå in och svara för vad andra partier utgått ifrån vid val av sina ledamöter och tänker därför inte besvara insändaren. Vår ledamot Stefan Sturesson har uttalat sig tidigare och står för sina svar. Vi Kristdemokrater har stort förtroende för vår ledamot Stefan Sturesson och vill därför delge er det CV som Stefan har och som visar på mycket stor kompetens inom många områden. Vi känner oss mycket trygga med hans kunskaper i flygplatsstyrelsen.

CV Stefan Sturesson