Amanda Agestav, Västerås val som distriktsordförande för Kristdemokraterna Västmanland!

Västerås lokalavdelning beslöt vid sitt senaste styrelsemöte den 19 februari enhälligt att nominera Amanda Agestav som ny distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland! Amanda är en toppolitiker i Västmanland, vice borgmästare i Sveriges sjätte största stad. Amanda är en mycket kunnig politiker och fd riksdagsman med stort kontaktnät och fötterna stadigt fast i den Kristdemokratiska ideologiska fåran.

Ordförande för distriktet bör innehas av en framträdande och mycket kunnig politiker i distriktet som kan bygga nätverk mellan Riks, region o lokalfrågorna och kunna driva kristdemokratin framåt samt vara ett stöd för landstinget o för lokalavdelningarna. Vi har ingen riksdagsman i nuläget, vilket vi behöver, där är också Amanda ett starkt kort med sina erfarenheter. Vi i Västerås stöder därför Amandas kandidatur helhjärtat och ser fram emot att hon blir distriktets val nästa lördag i Köping. Amanda är rätt kvinna att axla ansvaret som ordförande för distrikt Västmanland.

Valberedningen för distriktet har nominerat Monna Ridderström som vice ordförande, vilket vi helhjärtat ställer oss bakom. Monna var vår riksdagskandidat från länet och har en bra bredd o kontaktnät, vilket blir en bra mix i ledningen för distrikt Västmanland.

Amanda

Möt nästa partiledare för Kristdemokraterna!

Välkommen alla medlemmar i Västerås. och andra intresserade också förstås, att träffa våra fyra toppkandidater till partiledarposten.

I morgon kväll tisdag kl. 19:00 inbjuder Kristdemokraterna Västerås o Västmanland till öppet möte där du får träffa kandidaterna till partiledarposten för Kristdemokraterna. Utfrågning av Acko Ankarberg Johansson, Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Penilla Gunther.

Tid: Tisdag 24 februari kl. 19-21
Plats: Intiman, Sigurdsgatan 16, Västerås. ( bakom Tingsrätten nära järnvägsstationen.)
Fika finns till självkostnadspris.
Varmt Välkomna alla!

Maila gärna frågor till partiledarkandidaterna i förväg till undertecknad på mail:
joakim.widell@vasteras.se
joakim.widell@kristdemokraterna.se

 

Stadshusfika o Öppet möte

Du är varmt välkommen att besöka oss som arbetar i stadshuset, Amanda och Joakim. Onsdagen den 18 februari klockan 17:30 har vi öppet stadshus. Vi bjuder på fika, rundvandring för de som önskar och berättar om vad vi gör och varför du ska engagera dig i just Kristdemokraterna. (Denna träff ersätter den inbjudan som var till 9/2.)

Välkomna in alla den 18 februari kl. 17:30 på en fikastund med oss och ställ frågor o funderingar kring det politiska livet och se vad vi Kristdemokrater bidrar med i de dagsaktuella frågorna.

Kommunledningsdag på SKL

Några gånger per år bjuder partiet in alla gruppledare, kommunalråd, politiska sekreterare till en ledningsdag.

Just nu lyssnar vi till vår partiordförande Göran Hägglund. Han pratar om det fruktansvärda som händer i vår omvärld. iSIS framfart och vårt hanterande av det har betydelse för vår migration och integrationspolitik.

img_0055.jpg

img_0056.jpg

Göran Hägglund skriver på DN debatt idag och presenterar ytterligare förslag på migration / integrationsområdet.
http://www.dn.se/debatt/skrota-stodet-till-eget-boende-for-asylsokande/

Kristdemokrater på Lövuddenbesök hos KFUM

Idag torsdag var Amanda Agestav, Eric Söderberg och Joakim Widell ute på Lövudden o gästade KFUM och såg deras verksamheter o fick en föredragning om läget. Lövudden är ett av Västerås finaste rekreationsområden och KFUM har mycket barn och ungdomsverksamhet som behöver stödjas. Planer finns för att utveckla området men det är viktigt att allt detta sker med hänsyn till de verksamheter som bedrivs och att allt sker i samförstånd.

. imageimageimageimage

 

 

 

Fokusgrupper inom KPA för förtroendevalda och medlemmar

Hej Kristdemokrater,

Vid senaste KPA mötet informerade gruppledaren om att det kommer att bli ett antal arbetsgrupper/fokusgrupper som under en tid får jobba med specifika frågor och sammanställa materialet, som kan bli underlag för inlägg, debattartiklar o liknande och som ska nyttjas till att vara underlag för ett kommunalt handlingsprogram vid valet 2018.

Gruppledaren har nu fastställt 3 specifika grupper som skall verka i ungefär ett års tid inom följande områden:

Integration, Hur skapar vi ett Västerås som håller ihop? Hur fungerar vård och service för olika grupper? Hur bemöter vi nya västeråsare och olika kulturer.

– Barnkonventionen, Barn får ta plats, Hur uppfyller vi och säkerställer vi Barnens rätt till vård, utbildning och kultur. Stärka värdegrundsarbetet.

Staden utan gränser, Ekonomi och samhällsutveckling, stadsplanefrågor, översiktsplaner med miljöperspektiv, utifrån vårt kommunala handlingsprogram.

Som sammankallande till grupperna kommer de som sitter i fullmäktige att utgöra. Eric Söderberg tar hand om Staden utan gränser. Lars Lindén tar hand om Barnkonventionsgruppen, och Elisabeth Wäneskog tar hand om Integrationsgruppen.

Alla förtroendevalda förväntas deltaga i någon grupp. Det är öppet för alla medlemmar att deltaga. Sänd in intresseanmälan till vår politiske sekreterare på mail: joakim.widell@vasteras.se. Skriv vilken grupp du vill vara i och kontaktuppgifter. Start för grupperna beslutar den sammankallande om. Sedan bestämmer gruppen själv mötestider och arbetssätt.

Ta chansen att påverka vår kristdemokratiska politik i staden. Kom med oss i arbetet. Välkomna med er anmälan!

Joakim Widell politisk sekreterare

joakim.widell@vasteras.se

021-39 31 22

 

 

Öppet möte om parkeringsutredningen för Västerås stad 19 januari

Vi Kristdemokrater i Västerås inbjuder till öppet medlemsmöte för att diskutera parkeringsutredningen i Västerås samt därtill hörande stadsplaneringsfrågor, bl.a om hur vi bygger för vårt boende, citykärnan, köpcentren etc.

Vid vårt senaste KPA möte den 8 januari beslöt vi att lägga parkeringsutredningen i ett särskilt möte så att vi ordentligt kan diskutera frågan då den hör ihop med många andra stadsplaneringsfrågor. Många har synpunkter på utredningen och tillsammans hoppas vi kunna komma fram till ett bra kristdemokratiskt remissvar på parkeringsriktlinjer. Parkeringsprogrammet och Parkeringsriktlinjerna bifogas här nedan.

Varmt Välkomna till vårt kansli på Västgötegatan 2 i Västerås Måndagen den 19 januari 2015 kl. 18:30.

Inbjudare och mötesvärdar är Eric Söderberg, Kommunstyrelsen o Byggnadsnämnden samt Pauline Sturesson ifrån den Tekniska nämnden

Vi bjuder på enklare förtäring

Parkeringsriktlinjer till remiss

Parkeringsprogram

Gott nytt år!

Ett nytt år betyder för många en ny start. Ett bra beslut som du kan ta detta år är att bli medlem och engagera dig i Kristdemokraterna i Västerås. Din hjälp behövs för att skapa en kommun som blir ännu mer atraktiv att leva, bo och verka i.

Du är varmt välkommen att besöka oss som arbetar i stadshuset Amanda och Joakim. Den 9 februari klockan 16 har vi öppet stadshus. Vi bjuder på fika, rundvandring för de som önskar och berättar om vad vi gör och varför du ska engagera dig i just Kristdemokraterna.

 

politisk sekreterare sökes

Politisk sekreterare (50%) i stadshuset i Västerås

Tillträdesdag och anställningstid: 2014-11-01 eller efter överrenskommelse till 2015-05-01. Förlängning kan bli aktuell.

Arbetet innebär att planera och kalla till sammanträden med kommunpolitiska gruppen samt vara protokollssekreterare. Biträda kommunalråd och förtroendevalda i deras arbete. Utarbeta förslag till yrkanden, frågor, interpellationer samt biträda ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i framtagning av beslutsunderlag. Ansvara för presskontakter och allmän massmediebevakning. Samarbete med partidistriktet och övriga partier i majoriteten.

Kvalifikationer: God allmänpolitisk kunskap, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Vi förutsätter att du har god kunskap om den kristdemokratiska rörelsen och delar dessa värderingar. Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet.

Ansökan med meritförteckning senast 20 oktober 2014 till: amanda@kristdemokraterna.se