Interpellation: Det akuta läget med den psykiska ohälsan

I slutet av december kom Socialstyrelsens med en rapport om ” Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna”.[1] Rapporten, som den senaste tiden diskuterats mycket i media visar att den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren. Ökningen är särskilt stor bland unga vuxna och har lett till kraftigt växande … Fortsätt läsa Interpellation: Det akuta läget med den psykiska ohälsan