• Interpellation: Det akuta läget med den psykiska ohälsan

  I slutet av december kom Socialstyrelsens med en rapport om ” Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna”.[1] Rapporten, som den senaste tiden diskuterats mycket i media visar att den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren. Ökningen är särskilt stor bland unga vuxna och har lett till kraftigt växande köer till att få vård och behandling.

  I Västernorrland fick endast 40 procent en första bedömning inom 30 dagar under 2017.[2] Det är tredje sämst i Sverige och en helt fruktansvärd situation!

  Förra året lade Kristdemokraterna en motion i fullmäktige där vi föreslog att införa ett utbildningsprogram i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för hela Västernorrland. Motionen röstades ner av den nuvarande majoriteten. Det ansågs besvarad med hänvisning till att man har haft utbildningar i Örnsköldsvik.

  Nu är det dags att frågan om den psykiska ohälsan tas på allvar av alla!

  Jag vill därför veta:

  • Vad gör vi i vår region nu i det akuta läget? För det är akut nu!
   • Hur går det egentligen med första linjens vård. Det är inte rimligt att man ska behöva vänta allt längre bara för att få en första bedömning?
   • Har vi en jämlik psykiatrivård i vårt region när man jämför mellan våra kommuner? Eller är situationen värre än värst nånstans?
   • Hur har man försökt förbättra/utveckla samverkan med mellan psykiatrin och kommunernas elevhälsa det senaste året?
   • Jobbar Region Västernorrland aktivt med att förbättra bemötandet i vården för människor med psykiska problem?
  • Har det hänt något mer på fronten när det gäller utbildningar för Första hjälpen till psykisk hälsa?
    • Har man haft utbildning i MHFA någon annanstans än i Örnsköldsvik?
    • Kan man få upp ögonen nu för behovet av ett utbildningsprogram i MHFA för hela länet?

  Fränsta 7 februari 2018

  Mona Hammarstedt
  Gruppledare och ledamot i Regionfullmäktige (KD)

  Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

  [1] Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016. Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-29
  [2] Barn och unga med psykisk ohälsa – Västernorrland. http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Vasternorrlands/BUP/


  Etik och jämlikhet | bemötande · första bedömning · MHFA · Mona Hammarstedt · samverkan