Fråga: Är region Västernorrland öppen för IOP-avtal med idéburna organisationer

Jag hade förmånen att få delta i en konferens den 12 juni som SKL arrangerade. Utifrån konfererensens tema redovisades en kartläggning om samverkansformer mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner med civilsamhällets organisationer. Det är i år tio år sedan den nationella överenskommelsen slögs mellan SKL och idéburna organisationer inom den sociala sektorn. En form av … Fortsätt läsa Fråga: Är region Västernorrland öppen för IOP-avtal med idéburna organisationer