• Fråga: Är region Västernorrland öppen för IOP-avtal med idéburna organisationer

  Jag hade förmånen att få delta i en konferens den 12 juni som SKL arrangerade. Utifrån konfererensens tema redovisades en kartläggning om samverkansformer mellan Sveriges kommuner, landsting och regioner med civilsamhällets organisationer. Det är i år tio år sedan den nationella överenskommelsen slögs mellan SKL och idéburna organisationer inom den sociala sektorn. En form av samverkan har diskuterats i många år, förkortas IOP och betyder Idéburet Offentligt Partnerskap.

  Enligt kartläggningen har fyra landsting/regioner en sådan samverkan. Fördelen med partnerskap är att det är en enkel och snabb väg till att ge idéburna möjlighet att utföra tjänster som motparter efterfrågar och finansierar. På konferensen redovisades att i fyra regioner/landsting tecknas sådana avtal. Men det framgick inte om vår region är en av dessa.

  Det är intressant att få besked om detta då vi sedan 2016 har en Länsöverenskommelse, där IOP är en tänkbar samverkansform. Diskussioner har länge förts om att ta steget till att tillämpa IOP även i vår region.

  Min fråga är:

  • Har Region Västernorrland tecknat IOP-avtal med någon idéburen organisation?

  Smöråker den 13 juni 2018
  Sverker Ågren

  Enkel fråga ställd till regionrådet.


  Samverkan | civilsamhälle · enkel fråga · IOP · Länsöverenskommelsen · samverkan · Sverker Ågren


  Bilden överst av jerryzhuca från Pixabay.