KD-årsmöte i Västervik 2021-02-24

KD-årsmöte i Västervik 2021-02-24


´Rickard Bracken. Generalsekreterare Suicide Zero

Välkomsthälsning och lite information

Presentation av Suicide Zero, Rickard Bracken, generalsekreterare. En ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

ÅrsmötesförhandlingarFöredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2020, budget för 2021, valberedningens förslag, samt aktivitetsplan för 2021.

 Varmt välkomna!
Kristdemokraternas partiavdelning i Västerviks kommun

Ebba Busch Thors förtroende ökar

Ebba Busch Thor har på sju månader tredubblat sitt förtroende och har rusat från botten upp till en andraplats bland partiledarna i Expressen/Demoskops oktobermätning av partiledarförtroende.

– Det är framför allt bland män som hon får höga siffror, säger Demoskops analyschef Peter Santesson.

– Jag tror att det hänger ihop med att vi upplevs som trygga i våra principer i den komplicerade parlamentariska situationen, säger KD-ledaren.

Klicka här för att läsa Expressens artikel

 

 

STÄRK FAMILJENS ROLL

Låt familjerna bestämma själva!

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. En framgångsrik samhällsutveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Politiken ska stödja familjerna, inte styra.

✔️ Flexibel föräldraförsäkring
✔️ Barnomsorgspeng
✔️ Olika barnomsorgsformer
✔️ Mindre barngrupper och rätt till familjedaghem
✔️ Sänkt skatt för föräldrar
✔️ Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer
✔️ Fritidspeng
✔️ Föräldrastöd och familjerådgivning
✔️ Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga
✔️ Stoppa näthatet
✔️ Stärkt pension för föräldrar

Elevhälsogaranti i Västerviks kommun !

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. En ökning på 150 % på 10 år.
Vi vill att man tidigt ska få hjälp.
Utebliven insats kan få långtgående konsekvenser, för såväl den egna hälsan men också för möjligheterna att klara de kunskapskrav och
mål som skolan har. Misstag i skolan kan få livslång verkan för den enskilde.
Både tillgänglighet och bred kompetens är en förutsättning för att elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd
Elever måste få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar efter att de sökt hjälp.