KD-årsmöte i Västervik 2021-02-24

KD-årsmöte i Västervik 2021-02-24


´Rickard Bracken. Generalsekreterare Suicide Zero

Välkomsthälsning och lite information

Presentation av Suicide Zero, Rickard Bracken, generalsekreterare. En ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

ÅrsmötesförhandlingarFöredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 2020, budget för 2021, valberedningens förslag, samt aktivitetsplan för 2021.

 Varmt välkomna!
Kristdemokraternas partiavdelning i Västerviks kommun

Välkommen på Årsmöte – Marieborgskyrkan den 15/2 kl. 14:00

Gudrun Brunegård

Medlemmar, sympatisörer och intresserade är hjärtligt välkomna på Kristdemokraterna i Västerviks årsmöte på Mejeriet, Marieborgskyrkans serveringslokal. Västervik – Lördag 15/2 kl. 14:00.

Gudrun Brunegård, KD-riksdagsledamot. Kalmar län. Hon kommer att tala över ämnet ”Mitt första år i riksdagen”.

Det blir även Kaffeservering/Smörgåstårta till självkostnadspris. Musikunderhållning samt Årsmötesförhandlingar.

Ebba Busch Thors förtroende ökar

Ebba Busch Thor har på sju månader tredubblat sitt förtroende och har rusat från botten upp till en andraplats bland partiledarna i Expressen/Demoskops oktobermätning av partiledarförtroende.

– Det är framför allt bland män som hon får höga siffror, säger Demoskops analyschef Peter Santesson.

– Jag tror att det hänger ihop med att vi upplevs som trygga i våra principer i den komplicerade parlamentariska situationen, säger KD-ledaren.

Klicka här för att läsa Expressens artikel

 

 

STÄRK FAMILJENS ROLL

Låt familjerna bestämma själva!

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. En framgångsrik samhällsutveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Politiken ska stödja familjerna, inte styra.

✔️ Flexibel föräldraförsäkring
✔️ Barnomsorgspeng
✔️ Olika barnomsorgsformer
✔️ Mindre barngrupper och rätt till familjedaghem
✔️ Sänkt skatt för föräldrar
✔️ Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer
✔️ Fritidspeng
✔️ Föräldrastöd och familjerådgivning
✔️ Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga
✔️ Stoppa näthatet
✔️ Stärkt pension för föräldrar