STÄRK FAMILJENS ROLL

Låt familjerna bestämma själva!

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. En framgångsrik samhällsutveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Politiken ska stödja familjerna, inte styra.

✔️ Flexibel föräldraförsäkring
✔️ Barnomsorgspeng
✔️ Olika barnomsorgsformer
✔️ Mindre barngrupper och rätt till familjedaghem
✔️ Sänkt skatt för föräldrar
✔️ Höjt bostadsbidrag till barnfamiljer
✔️ Fritidspeng
✔️ Föräldrastöd och familjerådgivning
✔️ Krafttag mot psykisk ohälsa bland barn och unga
✔️ Stoppa näthatet
✔️ Stärkt pension för föräldrar

Vill du ha ett starkt näringsliv i Västervik ?

Vi Kristdemokrater i Västerviks kommun vill i första hand underlätta för de redan
befintliga företagen i kommunen och ”de lågt hängande frukterna ska plockas först”,
alltså vill vi ta bort de enklaste hindren först innan vi satsar på ”skrytbyggen”.
Detta vill vi:
– Införa en tjänstegaranti: Exempelvis bygglovs- och tillståndsärenden ska
behandlas inom utsatt tid så företag och privatpersoner vet när de senast får besked.
– Vid upphandling: Ta tillvara de lokala företagen och ge dem möjlighet att stanna
kvar i kommunen och fortsätta utvecklas.
– Konkurrens: Avveckla delar av kommunala bolag som konkurrerar bort privata
företag i Västerviks kommun

Läs mer här: KD Västerviks näringslivspolitik 

Elevhälsogaranti i Västerviks kommun !

Den psykiska ohälsan bland barn och unga växer oavbrutet. En ökning på 150 % på 10 år.
Vi vill att man tidigt ska få hjälp.
Utebliven insats kan få långtgående konsekvenser, för såväl den egna hälsan men också för möjligheterna att klara de kunskapskrav och
mål som skolan har. Misstag i skolan kan få livslång verkan för den enskilde.
Både tillgänglighet och bred kompetens är en förutsättning för att elever ska kunna få ett tillräckligt elevhälsostöd
Elever måste få kontakt med elevhälsan inom 24 timmar efter att de sökt hjälp.

Västervik behöver ett nytt sjukhus !

Kristdemokraterna anser att Västervik behöver ett helt nytt sjukhus. Det ska placeras vid infarten till Västervik.
– Idag ser vi att många av husen på sjukhusområdet är i behov av omfattande renovering. Tomten är alldeles för trång för att sjukhuset ska kunna växa, säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i Kalmar läns landsting.

Kristdemokraterna anser att det finns all anledning att se över placeringen av Västerviks sjukhus.

– Många av husen på området är väldigt omoderna och inte anpassade efter den vård som krävs idag. Andra hus är i så dåligt skick att de bör rivas, säger Gudrun Brunegård.

Det starkaste argumentet är ändå att tomten är för trång för att sjukhuset ska kunna växa.

– Det är ett jättestort problem. Man är inbyggda mellan järnvägen på ena sidan och Ellen Keyskolan på den andra. På kortsidorna finns gator. När man ska renovera måste det till stora rockader av avdelningar vilket tar mycket tid och kostar stora pengar.

Läs hela artikeln här:

Läs mer