Vårfest med Anders Andersson!

Webb Anders Andersson 2010

Måndagen den 6 maj kl 19.00 har Kristdemokraterna i Vimmerby vårfest i Mitt Hem (f d Mötesplatsen), Drottninggatan 19, Vimmerby, i korsningen mot Västra Tullportsgatan. Kvällens gäst blir riksdagsledamoten Anders Andersson (KD), Järnforsen.

Ur programmet: Tal av Anders Andersson. Allsång. Utdelning av årets Vitsippspris. Fika till självkostnadspris. Lotteri.

Varmt välkommen om du är nyfiken och vill veta mer om Kristdemokraterna!

Skolan – livsavgörande för våra barn och ungdomar!

Webb ELN GB TS

Elisabeth Lago Nilsson, gruppledare, Gudrun Brunegård, ordförande för KD Vimmerby, och Torbjörn Sandberg, sammankallande i skolarbetsgruppen.

– En väl fungerande skola är livsavgörande för våra barn och ungas möjligheter att lägga en god grund för ett självständigt och ansvarstagande liv som vuxna. Skolan i Vimmerby har dessvärre en rad problem att brottas med. Därför har vi tillsatt en skolgrupp representerad av olika professioner (lärare, skolledare, elevhälsopersonal m fl) inom skolans värld där vi ringat in utvecklingsområden. Vi har också möten med barn och ungdomar.

Vi kan konstatera att det finns mycket att jobba med vilket framkommit i dessa samtal men även då representanter från vårt parti mött elevråden i ett ungdomsforum.

Vi Kristdemokrater i Vimmerby är djupt bekymrade över de låga resultaten i våra skolor, vilket framgår av de öppna jämförelser som presenterades nyligen från Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi ska bli så mycket bättre på att hjälpa våra unga att nå längre. Fler ska bli behöriga till gymnasieskolans program och de med studiebegåvning ska utmanas att lära så mycket som möjligt. Åtgärder behöver vidtas för att de som jobbar i skolan ska trivas ännu bättre och därmed vilja jobba kvar. Därför kommer vi att lägga fram ett program där det framgår hur vi vill jobba och prioritera för att utveckla våra skolor.

Det vi ser redan nu är att vi vill prioritera följande områden:

En god fysisk arbetsmiljö är en förutsättning för trivsel och möjligheten att lära. Därför vill vi högprioritera åtgärder där sunkiga miljöer renoveras. Toaletter, omklädningsrum och duschar är av varierande kvalitet. Det får inte vara så att någon går och kniper hela dagen, för att man inte vill använda skoltoan. Skoltoaletter är ingen skitsak!

 Elever som har behov av specialpedagogiska hjälpmedel/stöd ska garanteras det från tidig skolålder.

Ungdomar med lust att lära ska också prioriteras och utmanas för att få ut så mycket som möjligt av sin skoltid.

Årets Kristdemokrat – Elisabeth Lago Nilsson

ELN Årets kristdemokrat

I samband med Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Helsingborg utsåg tidningen Kristdemokraten för 29:e året i rad Årets Kristdemokrat. Utmärkelsen går till någon som arbetat för partiet lokalt eller regionalt.

Bland kriterierna för vad som ska gälla för utmärkelsen finns att hon eller han ska ha bidragit till att ge partiet en hög profil och framgångsrikt drivit och fått gehör för kristdemokraternas politik. Detta är kriterium som väl passar in på Elisabeth Lago Nilsson, kommunpolitiker i Vimmerby.

Elisabeth Lago Nilsson är ledamot i Vimmerbys kommunfullmäktige och ordförande i Socialnämnden, ersättare i landstingsfullmäktige och ledamot i psykiatri beredningen. Dessutom är hon ledamot i lokalavdelningens styrelse.

Elisabeth Lago Nilsson har det politiska ansvaret för utvecklingen av välfärdsfrågorna – äldreomsorg, funktionshinderfrågor och individomsorg – i Vimmerby kommun.

Det som kännetecknar Elisabeth Lago Nilsson är att hon är väl påläst och idérik som nämndsordförande. Hon gör socialnämnden och sig själv samt partiet känt via media och många möten med människor. Elisabeth deltar också aktivt i kampanjaktiviteter, finns ofta ute bland folk på torg och marknader.”

– Jag är jätteglad och stolt över utmärkelsen, det är en oerhörd uppmuntran som jag ska leva på länge säger Elisabeth Lago Nilsson.