• Vår politik i kommunen

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
  • Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.

  Bättre för de äldre

  Det ska vara tryggt att åldras i Vimmerby.

  Vi vill:

  • Öka kontinuiteten i äldreomsorgen så att du som äldre inte ska behöva möta allt för många olika ansikten i omsorgen. I Emmaboda kommun har man lyckats genomföra att max sju olika omsorgsassistenter tar hand om den äldre under en tvåveckorsperiod. Det målet vill vi sätta för Vimmerby också.
  • Införa en äldreboendegaranti. Den som fyllt 85 år ska ha rätt till ett anpassat boende om man så önskar.
  • Förbättra pensionärers ekonomiska villkor med omkring 1000 kronor i månaden för dem med garantipension.

   

  Bättre företagsklimat för fler jobb
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:
  • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet.
  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform.

  • Införa servicegarantier, för att medborgare och företagare ska veta vad kommunen kan erbjuda.