Vår politik

Våra lokala frågor i Vimmerby bygger på Kristdemokraternas nationella politik. Här kan du läsa om kristdemokratisk ideologi, Kristdemokraternas Principprogram, men också om de olika hjärtfrågorna, prioriterade områden och vår syn på olika politikområden och lokala frågor.

Vimmerby kan – så mycket bättre!

Kristdemokraterna behövs i Vimmerby. Vi är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Förtroendet för demokratin hotas när politiker inte lyssnar.

Välfärden hotas och det skapar otrygghet för barn och föräldrar när förskolegrupperna är allt för stora.

För oss är det viktigt att människor kan åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att vård och omsorg finns där när man behöver den. Många vill bo kvar hemma så länge som möjligt, men den dag kommer när man behöver större trygghet. Vi kristdemokrater vill garantera anpassat boende för dem över 85 år som så önskar. Fler trygghetsboenden behöver byggas. Då frigörs bostäder för yngre, som vill bo i kommunen.

Man ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Polis ska vara synlig i kommunen alla dagar i veckan och utreda när något hänt.

Kommunens ekonomi ska drivas effektivt och med gott förvaltarskap. Kärnverksamheterna ska prioriteras. Det ställer krav på prioriteringar. Vi prioriterar att bygga förskolor och äldreboende och renovera Astrid Lindgrens skola och idrottslokaler före kommunala skrytbyggen. Uppskattade grönområden ska inte skövlas.

Vi Kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige, med goda värderingar och tillit som byggs genom relationer med människor. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när vimmerbyborna väljer en ny majoritet, med stabilitet och långsiktighet och som för dialog med invånarna. Du ska kunna lita på dina politiker.

  • Nog med drastiska förslag utan dialog, som dras tillbaka när det stormar. Ryckighet skadar förtroendet. Vi vill bygga ett samhälle med trygghet och lyhördhet, utan missnöje!
  • Garanterad plats i anpassat boende från 85 för dem som önskar. Fler trygghetsboenden i kommunen och närvårdsplatser för dem som inte kan komma direkt hem efter sjukhusvård.
  • Mindre barngrupper ökar trygghet, särskilt för de yngsta! Ny förskola ska inte inkräkta på VOK-skogen. Astrid Lindgrens skola behöver renoveras. Högstadium där och låg- och mellan på Vimar.
  • Polis ska finnas i Vimmerby varje dag i veckan, som griper in och utreder när det hänt något. Man ska kunna lita på samhällets stöd när man behöver det.