Våra företrädare

Styrelse:
Ordförande: Gudrun Brunegård
Vice ordförande: Ola Gustafsson
Ledamöter: Torbjörn Sandberg
                   Jörgen Henriksson
                   Bjarne Lynbech
Ersättare:    Ann-Sofi Henriksson
                    Nina Gustafsson
                    Clara Castelblanco
Politiska förtroendeuppdrag i Vimmerby kommun:

Kommunfullmäktige

Ledamöter: Gudrun Brunegård (tillika fullmäktiges 1:e vice ordförande), Ola Gustafsson, Christina Sorsa, Nina Gustafsson, Torbjörn Sandberg

Ersättare: Clara Castelblanco, Ann-Sofi Henriksson, Thomas Karlsson

Kommunstyrelsen

Ledamot: Ola Gustafsson

Ersättare: Torbjörn Sandberg

-arbetsutskott: Ola Gustafsson (ersättare)

-samhällsbyggnadsutskott: Ola Gustafsson (ledamot tillika ordförande)

-kultur- o fritidsutskott: Ola Gustafsson (ledamot tillika ordförande)

Kommunfullmäktiges valberedning:  

Ledamot: Nina Gustafsson

Ersättare: Torbjörn Sandberg

Barn- o utbildningsnämnd

Ledamot: Nina Gustafsson

Ersättare: Christina Sorsa

Socialnämnd

Ledamot: Anders Brunegård

Ersättare: Ann-Sofi Henriksson

Miljö- o byggnämnd

Ledamot: Göran Gustafsson

Ersättare: Sven Weckfors

Vimarhem AB

Ledamot tillika vice ordförande: Thomas Karlsson

Vimmerby Energi och Miljö AB + dotterbolag               

Ledamot tillika ordförande: Ola Gustafsson

Valnämnd och Demokratiberedning  (personunion)

Ledamot tillika 1:e vice ordförande:  Gudrun Brunegård

Ersättare: Christina Sorsa

Revisorer

Ledamot: Bjarne Lynbech

Nämndemän tingsrätt

Ledamot: Rebecka Fredriksson