• Vår partiavdelning

    Ordförande
    Linda Masman

    Sekreterare och kassör
    Peter Gustavsson

    Ledamöter
    Jenny-Sofia Gustafsson
    Wåge Gustafsson
    Johny Martinsson