• Vår partiavdelning

  Ordförande
  Linda Masman

  Sekreterare och kassör
  Peter Gustavsson

  Ledamöter
  Jenny-Sofia Gustafsson
  Wåge Gustafsson
  Johny Martinsson