Hela kommunen skall leva!

Eric Ericsson, ersättare till kommunfullmäktige

 • Fungerande infrastruktur
 • Grundläggande service
 • Trygghet i hela kommunen

Fler gemensamma mötesplatser!

Eva-Britt Berquist, ersättare till kommunfullmäktige

 • Trygghet och Stöd
 • Fler Trygghetsboenden
 • Fler lek och aktivitetsplatser

Mer tid för medmänsklighet!

My Henriksson, Ledamot i kommunfullmäktige

 • Minutjakten inom hemtjänsten måste bort
 • Inga delade turer på schemat
 • Fler alternativ på menyn

Ge familjer stöd i föräldraskapet!

Håkan Thorén Damm, Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

 • Det är från vår familj vi får grundläggande värderingar och trygghet
 • Politiken måste därför stödja familjerna, inte styra
 • Barnens och familjernas behov måste vara utgångspunkten för familjepolitiken

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

 • Ebba Busch Thor
 • Partiledare, KD