Livskvalitet hela livet

Att vara senior idag ser väldigt olika ut från person till person. Somliga kan leva ett aktivt liv i ett trettiotal år efter pensionering, andra är i behov av omvårdnad i sin vardag.

För oss Kristdemokrater är senioren – precis som alla andra – en person med individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett kollektivt standardbeslut. Därför måste politiken för äldre vara utformad med utgångspunkt från den enskilda människans behov. Dessutom lever vi allt längre och ställer allt högre krav på kvalitet och tillgänglighet.

En del seniorer oroas för att räkningarna inte ska kunna betalas i slutet av månaden och ganska många irriteras av orättvisan i skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Det vill vi Kristdemokrater göra något åt och skapa rättvisa för äldre. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. På nästa sida hittar du fem viktiga reformer som riktar sig till äldre.

Slopa pensionärsskatten

Kristdemokraterna vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag. Vi vill också höja bostadstillägget så att de äldre som har det allra sämst får bättre ekonomi.

Äldre behövs i arbetslivet

Kristdemokraterna vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer över 65 år med en åttondel. Kristdemokraterna vill också sänka åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år.

Äldreboendegaranti

Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskild boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Hemtagningsteam

Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam, som innebär att personal finns från att hemgången från sjukhus planeras; som kan följa med hem, ordna med mat och läkemedel för de första dagarna samt göra en första anpassning av boendet.

Överlåta föräldrapenningdagar

Kristdemokraterna vill att föräldrar fritt ska få överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa.

Värderingarnas återkomst!

Vi vill att Sverige ska präglas av goda värderingar. Av friheter och rättigheter som människor före oss kämpat hårt för.

För att samhället ska hålla samman behövs en gemensam uppsättning värden och värderingar. Inget samhälle kan bestå utan ett grundläggande etiskt minimum. En gemensam grund minskar risken för godtycke och kortsiktighet. Det stärker samhällsgemenskapen och medmänskligheten.

Genom en revansch för goda värderingar kan vi rusta vårt gemensamma hem tryggt för framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre barngrupper i förskolan

kristdemokraterna-logo

Motion

Förskolans innehåll och organisation ska vara en trygg miljö för våra barn. Den ska anpassas för att ge barnen, inte minst de minsta barnen, barnens anknytningsprocess för att de ska känna sig trygga. För de minsta barnen ska inte lärandet utan tryggheten stå i fokus för förskolans verksamhet.

Förskolan är Sveriges i särklass vanligaste barnomsorgsform. Enligt Skolverket var förra året 482 309 barn inskrivna i förskolan, fördelat på 28 609 barngrupper.

Barnomsorgspolitiken har under de senaste årtiondena i stor utsträckning fokuserat på tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större barngrupper. I förskolan har 5 124 grupper 21 barn eller fler. Det motsvarar nästan en femtedel av barngrupperna på landets förskolor, och antalet stora grupper har ökat. År 2003 var det 3 000 barngrupper som var så stora. Storleken på barngrupperna är inte reglerad i lag, men i Skolverkets s.k. ”allmänna råd” till kommunerna finns riktmärket 15 barn per grupp. Läs mer

Företagsvänlig politik

Idag skriver Borhan Bajati tillsammans med sin allianskollega Rebaz Sanar (M) i Ekuriren om hur Eskilstuna kan bli en företagsvänlig kommun.

1234003_388448371283722_629204570_n

Borhan Bajati pratar om företagsvänlig politik

Tjänstegaranti är ett löfte om att ett ärende ska behandlas inom den tidsramen som kommunen sagt.

Enligt småföretagarnas riksförbund skapas fyra av fem nya job i just småföretagen. Man kan då tycka att det är relevant att ge dessa företag goda förutsättningar att etablera sig och växa i Eskilstuna. Tyvärr är det inte så i dag.

Under sex års tid har Eskilstuna kommun tappat nästan 100 platser bland Sveriges 290 kommuner med Läs mer

KD Eskilstuna tar matchen

kd_avatar
Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktige
2013-10-24

INTERPELLATION
Klarar Eskilstuna kommun, med Tunavallen, de krav på arena som kommer ställas inför 2014 genom att Eskilstuna United nu finns med i Damallsvenskan?

Det finns nästan inget som kan förena så många olika människor på samma yta samtidigt som att bara kasta ut en boll någonstans.
Fotboll är en stor sport som utövas av båda barn, ungdomar och vuxna i vår kommun. Det fina med just fotbollsspel är att den kan utövas genom att man är aktiv i ett fotbollslag i en klubb men man kan även om man inte vill spela organiserad fotboll spela på några spontanidrottsplaner. Läs mer

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)