• Våra förtroendevalda i kommunen

  Förtroendevalda från Kristdemokraterna Eskilstuna i Kommunfullmäktige, nämnder och bolag i Eskilstuna kommun mandatperioden 2023-2026:

  Bo Hellmark
  E-post: Bo.hellmark@eskilstuna.se
  Mobil: 072-281 86 22
  Uppdrag:

  • Kommunstyrelsen, ledamot från 1/1-23
  • Stadsbyggnadsnämnden, ledamot.
  • Eskilstuna kommunföretag AB, ledamot.
  • Trygghetsberedningen, ledamot

  Susanne Henning Aihonen
  E-post: susanne.aihonen@eskilstuna.se
  Tel: 070-796 96 81
  Uppdrag:

  • Miljö- och räddningstjänstnämnden, andre vice ordförande från 1/1 -23

  Kristina Gillberg 
  E-post: kristina.gillberg@eskilstuna.se
  Mobil: 070-290 15 35
  Uppdrag:

  • Jämställdhetsberedningen, ledamot.
  • Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot.
  • Arvodeskommitén, ledamot

  Tony Meshko
  E-post: tony.meshko@eskilstuna.se
  Mobil: 0760505516
  Uppdrag: 

  • Socialnämnden, andre vice ordförande från 1/1-23

  Carolin Andersson
  E-post: carolin.andersson@eskilstuna.se
  Tel: 070-432 89 92
  Uppdrag:

  • Vård- och omsorgsnämnden, ledamot

  Paul Sabo
  E-post: paul.sabo@eskilstuna.se
  Tel: 070-996 67 56
  Uppdrag:
  Gruppledare

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Förskolenämnden, andre vice ordförande från 1/1-23

  Fredrik Wernqvist
  E-post: fredrik.wernqvist@eskilstuna.se
  Tel: 
  Uppdrag:
  Gruppledare

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur- och fritidsnämnden. ledamot från 1/1-23
  • Daniel Engdals musikstipendiefond, ledamot från 1/1-23

  Åsa Gindemo
  E-post: asa.gindemo@eskilstuna.se
  Tel: 070-303 36 74
  Uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot från 1/1-23

  Richard Eklund
  E-post: richard.eklund@eskilstuna.se
  Tel: 
  Uppdrag:

  • Grundskolenämnden, ledamot

  Jonas Wulff
  E-post: jonas.wulff@eskilstuna.se
  Tel: Uppdateras inom kort
  Uppdrag:

  • Servicenämnden. ledamot från 1/1-23
  • Lantmäteriet gode man, ledamot från 1/1-23
  • Eskilstuna logistik och etablering, ledamot

  Per Bergfeldt
  E-post: per.bergfeldt@eskilstuna.se
  Tel: 070-090 56 79
  Uppdrag:

  • Torshälla stadsdelsnämnd, ledamot från 1/1-23

  Anneli Klavins Nyström
  E-post: anneli.nystrom@eskilstuna.se
  Tel: Uppdateras inom kort
  Uppdrag:

  • Eskilstuna kommunfastigheter, ledamot från 1/1-23

  Lotta Jonsson
  E-post: lotta.jonsson@eskilstuna.se
  Tel: 070-086 65 09
  Uppdrag:

  • Nämndeman Tingsrätten

  Henry Aldrin
  E-post:
  Tel:
  Uppdrag:

  • Pensionärsrådet

  Paula Ehrlin
  E-post: paula.ehrlin@eskilstuna.se
  Tel: 070-309 44 37
  Uppdrag:

  • Minoritetsrådet, ledamot
  • Nämndeman Tingsrätten

  Reidar Ehrlin
  E-post: reidar.ehrlin@eskilstuna.se
  Tel: 070-247 82 47
  Uppdrag:

  Revisionen, revisor