• Våra förtroendevalda i kommunen

  Förtroendevalda från Kristdemokraterna Eskilstuna till nämnder och bolag i Eskilstuna kommun mandatperioden 2019-2022:

  Lotta Jonsson

  E-post: Lotta.jonsson@eskilstuna.se
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot.
  • Gruppledare
  • Socialnämnden, 2:e vice ordförande.
  • Kommunstyrelsen, insynsplats.
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, insynsplats.
  • Kommunfullmäktiges valberedning

  Susanne Henning Aihonen
  E-post: susanne.aihonen@eskilstuna.se
  Tel: 016-710 51 31
  Uppdrag:

  • Politisk sekreterare
  • Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden, ersättare
  • Minoritetsrådet, ledamot

  Bo Hellmark

  E-post: Bo.hellmark@eskilstuna.se
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot.
  • Stadsbyggnadsnämnden, ersättare.
  • Eskilstuna kommunföretag AB, ledamot.

  Paul Sabo

  E-post: Paul.Sabo@eskilstuna.se
  Mobil: 070 99 66 756
  Uppdrag:

  • Rådet för funktionshindersfrågor, ledamot

  Samuel Deivard
  E-post: samuel.deivard@eskilstuna.se
  Mobil: 070-787 09 89
  Uppdrag

  • Vård- och omsorgsnämnden, ledamot

  Kristina Gillberg 

  E-post: kristina.gillberg@eskilstuna.se
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Jämställdhetsberedningen, ledamot.
  • Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot.
  • Valnämnden, insynsplats.

  Reidar Ehrlin 

  E-post: reidar.ehrlin@esri.se
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Arvodeskommitén, ledamot

  Jonas Wulff 

  E-post: Jonas.wulff@eskilstuna.se
  Mobil: 070-309 09 24

  Uppdrag:

  • Miljö- och räddningstjänstnämnden, ersättare.

  Christian Chitoleh Taura – Ledamot

  E-post: christian.taura@eskilstuna.se
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Grundskolenämnden, ledamot

  Karl-Erik Axelsson 

  E-post:
  Mobil:
  Uppdrag:

  • Valnämnden, insynsplats

  Henry Aldrin – Ledamot

  E-post: henry.aldrin@eskilstuna.se
  Mobil: 0707-70 06 40
  Uppdrag:

  • Kommunala Pensionärsrådet, ledamot

  Tony Meshko
  E-post: tony.meshko@eskilstuna.se
  Mobil: 0760505516
  Uppdrag:

  • Revisor
  • Lekmannarevisor