Fixa LSS-haveriet Hallengren!

Fixa LSS-haveriet Hallengren!

Först vill jag rikta ett grattis till Lena Hallengren. Det är såklart roligt för hela länet att en av ”våra” nu innehar en ministerpost. Det är dock ett digert arbete som väntar.

De senaste åren har vi med vånda sett hur LSS nedmonterats och många har mer eller mindre fått sina liv förstörda. Regeringen har skyllt på domar och fusk under tiden som politiken hårdnat allt mer mot de som behöver samhällets stöd allra mest.

För oss Kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med LSS (Lagen om stöd och service):

  • 78 procent av de som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat.
  • Den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa hos närstående.
  • Möjligheten till delaktighet och självbestämmande riskerar minska för de personer som får andra insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen istället för personlig assistans. Därför bedömer Socialstyrelsen att de enskildas egna behov troligen inte tillgodoses i samma utsträckning som när de hade eller kunde ha fått personlig assistans.

Vi håller med regeringen om att kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22/1 sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om Assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

Regeringen har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen, men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon intention att agera.

Hade regeringen lyssnat på oss Kristdemokrater och hela den samlade funktionshindersrörelsen så hade de lagt fram förslag till Riksdagen som syftar till att återupprätta intentionen med LSS – inte bara att stoppa tvåårsomprövningarna. Åtgärden verkar mest avsedd att rädda ansiktet på regeringen under valrörelsen.

Frågan är om Lena Hallengren har vilja eller möjlighet att agera i en annan riktning än vad hennes företrädare Åsa Regnér gjorde?

Vad tänker du Lena Hallengren nu göra annorlunda för att ge människor sin värdighet tillbaka? Vad tänker du om LSS-utredningen som har ett tydligt direktiv om att spara ytterligare pengar på LSS?

En sak är säker. Regeringens hårdföra politik mot personer med funktionsvariationer kan hittills inte beskrivas som annat än ett haveri.

 

Jimmy Loord (KD)

Riksdagskandidat Kalmar län

Välfärdslöftet – En budget för vård, omsorg och trygghet

Välfärdslöftet – En budget för vård, omsorg och trygghet

Kristdemokraterna presenterade idag höstbudgeten som går under namnet ”Välfärdslöftet” med fokus på vård, omsorg och trygghet.


– Efter tre år med rödgrön regering ökar väntetiderna till vård och behandling, äldreboendeplatser saknas och polisen lider av bristande resurser. Detta är utmaningar som behöver tas på stort allvar. Med Kristdemokraternas budgetförslag återupprättar vi den tillgänglighet som vi tidigare haft. Stängda vårdplatser, dåliga arbetsvillkor och problem med att rekrytera kompetent personal har länge varit återkommande frågor för sjukvården i vårt län. Därför är KD:s prioriteringar på fler vårdplatser, en stärkt primärvård och förlossningsvård samt en återinförd kömiljard viktiga delar för att upprätthålla en god kvalitet för både patienter och personal. Ingen ska riskera att inte få vård på rätt nivå på grund av brist på vårdplatser eller sjuksköterskor, säger Gudrun Brunegård

– Vi är många som förfärats över hur regeringen hanterat den personliga assistansen. Flera personer i länet har drabbats hårt och jag har själv varit aktiv i att sätta press på regeringen att få till en förändring av både lagstiftning och praxis. Förutom ekonomiska satsningar behövs också en ny lagstiftning som säkrar att inte fler blir av med sin assistans. Kristdemokraterna tillför 3,3 miljarder i sin höstbudget för att bromsa den olyckliga utveckling som nu pågår. Det är inte rätt att spara på människoliv och barnfamiljer som har det tufft. Därför är denna satsning väldigt välkommen för att säkra att de som är i denna utsatta situation ska få den hjälp och det stöd som de behöver, fortsätter Jimmy Loord

– Vi genomför en omfattande satsning på barnfamiljerna. Barnbidraget har inte hängt med i utvecklingen. Förutom att vi säger ja till regeringens höjning så vill vi även stärka bostadsbidraget med upp till 600 kr/månad. Detta är välkommet för alla de barnfamiljer som har det tufft att få ekonomin att gå runt, säger Gudrun Brunegård

– Här hemma i länet så har vi noterat att polisen behöver mer resurser för att klara sitt uppdrag. Vi har också problemet med poliser som slutar sitt jobb pga orimliga arbetsförhållanden. Detta är en utmaning som vi behöver vända, annars avtar tilliten till samhället. Nationellt satsar vi för 10 000 fler poliser, vilket skulle innebära ca 200 fler poliser i Kalmar län. Av dessa poliser ska även kommunerna kunna knytas till kommunerna för en tydlig lokal förankring. För att stärka attraktiviteten så föreslår vi också en generell höjning av polislönerna med 5000 kr per månad för poliser i yttre tjänst samt utredningsverksamhet, avslutar Jimmy Loord

Här kan du läsa Kristdemokraternas budget i sin helhet:

Budgetmotion 2018 Kristdemokraterna

Anders Andersson: -Trägen kamp för pensionärernas resor ger resultat!  

Anders Andersson: -Trägen kamp för pensionärernas resor ger resultat!  

Trägen vinner, säger Anders Andersson (KD) ledamot i trafikstyrelsen när han på måndagen tar del av majoritetens förslag om avgiftssänkning för pensionärer. 

Under flera år har vi från KD fört fram det rimliga i att pensionärerna i länet ges möjlighet till att åka avgiftsfritt under de tider då bussar och tåg har lägre antal passagerare.

I december förra året gjorde jag ett försök att få fram beslut via trafikstyrelsen och i mars i år yrkade KD-gruppen på ett aktivit beslut i frågan, men vid båda dessa tillfällen fanns ett avvisande från dom rödgröna. Därför är det nu välkommet att trägen vinner och att även pensionänärer med låg pension får tillgång till buss och tåg, säger Anders Andersson (KD).

Bakgrunden till vårt förslag är att många pensionärer har en begränsad ekonomi vilket kan medföra att man blir isolerad i sin bostad.  Avgiftsfritt på bussar och tåg skulle bidra till att minska ensamhet och isolering och är gynnsamt för miljön.

–   Vi ska nu utvärdera förslaget utifrån vårt grundförslag som är helt avgiftsfritt,  men förslaget som kom idag är ett bra första steg på vägen, säger Anders Andersson (KD) ledamot i trafikstyrelsen.

 

Järnforsen den 5 sept 2017

 

Brunegård: Glad och hedrad över förtroendet

Brunegård: Glad och hedrad över förtroendet

– Det var en total överraskning när jag blev uppring av Chatrine Pålsson Ahlgren, valberedningens ordförande, och hon berättade att jag finns med i deras förslag till partistyrelse. Jag är oerhört glad och känner mig djupt hedrad över förtroendet.

Det säger Gudrun Brunegård (KD) oppositionsråd i landstinget, med anledning av att valberedningens förslag till partistyrelse offentliggjordes under lördagen, där hon är föreslagen som ersättare. 

Som ersättare i partistyrelsen deltar man på lika villkor i sammanträden och diskussioner. Det är bara i omröstningarna som inte ersättarna deltar om man inte är tjänstgörande.

– Om jag får rikstingets förtroende och blir invald i partistyrelsen kommer jag sjä

lvklart ta med mig mina erfarenheter från arbetet med hälso- och sjukvårdsfrågorna, men också perspektivet från ett hörn av landet som den rödgröna regeringen tycks ha glömt. Hela Sverige ska leva, säger Gudrun Brunegård.

 

–  Distriktsstyrelsen för Kalmar län har fört fram Gudrun Brunegård som lämplig kandidat för att ingå i KD´s partistyrelse. Det är glädjande att Kristdemokraterna i Kalmar län på det här viset återigen kan få en röst in i partistyrelsen. Vi är det näst starkaste länet när det gäller väljarstöd i landstingsvalet, säger Anders Andersson, partidistriktsordförande för KD i Kalmar län.

Val av partistyrelse sker på KD´s riksting som hålls i Uppsala den 20-22 oktober 2017.