Du ska kunna lita på vården!

Här hittar du vårt landstingspolitiska valprogram. Vi presenterar konkreta förslag till hur vårdkrisen ska vändas. Vi lovar inte allt till alla – men vi lovar att prioritera lön och arbetsvillkor till hälso- och sjukvårdens nyckelgrupper, för att de ska kunna ge bättre hälso- och sjukvård till länets invånare.

Landstingspolitiskt valprogram 2018-22

Fixa LSS-haveriet Hallengren!

Först vill jag rikta ett grattis till Lena Hallengren. Det är såklart roligt för hela länet att en av ”våra” nu innehar en ministerpost. Det är dock ett digert arbete som väntar.

De senaste åren har vi med vånda sett hur LSS nedmonterats och många har mer eller mindre fått sina liv förstörda. Regeringen har skyllt på domar och fusk under tiden som politiken hårdnat allt mer mot de som behöver samhällets stöd allra mest. Läs mer