Förtroendevalda i Region Kalmar län

Gruppledare

Jimmy Loord, Oppositionsråd

Tulunda Rosenberg 2

577 98 Mörlunda

0480-84826 arb, 076 – 100 90 14 mob

jimmy.loord@kristdemokraterna.se

__________________________________________

Carl-Wiktor Svensson, Oppositionsråd, vice ordförande i KTN, ledamot i RUN

070- 898 79 51, e-post: carlwiktor.svensson@gmail.com
__________________________________________

Förtroendevalda för valkretsen Västervik

Maud Ärlebrant, ledamot i regionfullmäktige, ordinarie i regionstyrelsen

Therese Klingstedt, 1:a ersättare

Kerstin Lahi, 2:e ersättare

Gert Gotin, 3:e ersättare

__________________________________________

Förtroendevalda för valkretsen Hultsfred, Vimmerby

Gudrun Brunegård,  riksdagsledamot, ordinarie ledamot i regionfullmäktige

Anders Andersson, vice gruppledare, vice ordförande i regionfullmäktige, ordinarie ledamot i RUN

Ola Gustafsson, 1:e ersättare

Tina Bågenhammar, 2:e ersättare

Åke Nilsson, 3:e ersättare

___________________________________________________________

Förtroendevalda för valkretsen Oskarshamn, Högsby, Mönsterås

Chatrine Pålsson Ahlgren, ordinarie ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen, ledamot i personalutskottet, ersättare i KTN

Madeleine Rosenqvist, 1:a ersättare, ersättare i regionstyrelsen, vice ordförande i beredningen för invånarfrågor, vice ordförande patientnämnden

Rebecka Englund, 2:a ersättare, ordinarie i beredningen för hållbarhet och folkhälsa

Per-Eric Ohlsson, 3:e ersättare


Förtroendevalda för valkretsen Emmaboda, Nybro, Torsås

Jimmy Loord, gruppledare, oppositionsråd, ordinarie ledamot i regionfullmäktige, ledamot i regionstyrelsen, ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård.

Andreas Salomonsson, 1:e ersättare

Gull-Britt Hellborg, 2:e ersättare

Helena Berzelius, 3:e ersättare, ersättare i RUN

___________________________________________________________

Förtroendevalda för valkretsen Kalmar

Margreth Johansson, ordinarie ledamot i regionfullmäktige, ersättare i beredningen för hälso- och sjukvård, juryman enl. tryckfrihetsförordningen grupp 1.

Arne Sjöberg, ordinarie ledamot i regionfullmäktige, ledamot i patientnämnden

Tyra Graaf, 1:e ersättare

Daniel Braw, 2:e ersättare

Andreas Salomonsson, 3:e ersättare

____________________________________________________________

Förtroendevalda för valkretsen Borgholm, Mörbylånga

Marwin Johansson, ordinarie ledamot i regionfullmäktige

Nina Åkesson Nylander, 1:e ersättare

Samuel Sigvardsson, 2:e ersättare

Monika Johansson, 3:e ersättare

Övriga förtroendevalda:

Björn Östman, ersättare i beredningen för hållbarhet och folkhälsa

Klaus Leidecker, ledamot revisionen

Anna Larsdotter, ledamot revisionen