Äldresjuksköterska höjer kvaliteten i vården

Pressmeddelande 2013-02-28

– De allra flesta av primärvårdens patienter är äldre. Likaså de som har behov av sjukvård inom slutenvårdens specialiteter. Äldresjuksköterskor i sjukvården skulle höja kvaliteten i sjukvården och avlasta läkare vissa arbetsuppgifter. Jag beklagar att majoriteten inte vill ta steget och peka ut färdriktningen, genom att inrätta äldresjuksköterskor i landstinget.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd för Kristdemokraterna, med anledning av landstingsfullmäktiges behandling av kristdemokraternas motion. Läs mer