Det behövs en ny mobil hälsocentral i Hultsfred!

Gudrun Brunegård, Anders Andersson och Åke Nilsson vill se en ny mobil hälsocentral

Gudrun Brunegård, Anders Andersson och Åke Nilsson vill se en ny mobil hälsocentral

Kristdemokraterna i landstinget har en arbetsgrupp i norra länsdelen, som har fördjupat sig i asyl- och flyktinghälsovården och hur den påverkar hälso- och sjukvården i övrigt. Vi är för en human och generös flyktingpolitik, men måste förbättra sjukvården för att inte tillgängligheten för den fasta befolkningen ska påverkas.

– Idag får alla nyanlända genomgå en hälsoundersökning. Det finns rymliga och nyrenoverade lokaler för det ändamålet i Stålhagen. Lokalerna skulle mycket väl räcka till även för en mottagning, som skulle avlasta hälsocentralerna, säger Gudrun Brunegård.

– För mig som kommun- och landstingspolitiker i Hultsfreds kommun känns det dom mycket angeläget att snarast hitta en lösning, som ger flyktingar och asylsökande bästa service och trygghet i form av en särskild enhet för akut sjukvård. Som pluseffekt innebär det att vi kan avlasta hälsocentralerna i Hultsfred och Mörlunda och därigenom öka tillgängligheten för övriga kommuninvånare, säger Anders Andersson.

-När Hultsfreds Bostäder byggde om lokalerna i Stålhagen togs hänsyn till att verksamheten skulle kunna växa. Det vore utmärkt med en sjukvårdsmottagning som ligger mitt i området där merparten av de 700-750 flyktingar bor, som annars ska ta sig till Hultsfreds hälsocentral, säger Åke Nilsson.

En sådan enhet för akut asyl- och flyktinghälsovård skulle behöva vara mobil, för att kunna serva hela norra länsdelen.