Överge inte södra Öland!

Pressmeddelande den 4 feb 2016:

Gudrun Brunegård landstingsråd

Gudrun Brunegård landstingsråd

-Att stänga Mörbylånga hälsocentral i åtta veckor i sommar, när trycket är som störst, är ingen bra lösning. Landstinget får inte överge befolkningen i södra Öland, som redan har långa avstånd, även om det inte är första gången vi ser att den rödgröna landstingsmajoriteten gärna centraliserar. Distriktssköterskemottagningen i Degerhamn har man ju redan stängt. 

Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd (KD), med ansvar för primärvården, med anledning av den arbetshypotes som offentliggjorts i media. 

– Det är inte mycket vunnet om man tvingar patienterna att resa långa sträckor. Det kommer i så fall att öka kostnaderna för sjukresor, men också miljöbelastningen.

– I första hand förutsätter jag att man jobbar vidare med att rekrytera semestervikarier, så man slipper stänga alls, under den period då det är som flest människor på Öland. I Borgholm brukar man ju lyckas bra och till och med ökar öppethållandet för att hinna ge alla vård. I annat fall gäller det att hitta något annat, mer patientvänligt alternativ, säger Gudrun Brunegård.

– En lösning skulle exempelvis kunna vara att ha öppet i Färjestaden tre dagar i veckan och två dagar i Mörbylånga. Då kan man hänvisa patienterna till den plats som ligger närmast, säger Gudrun Brunegård.

– Jag har respekt för att personalen behöver semester. När belastningen är särskilt stor, som den är på Öland med alla turister på sommaren, kan det vara frestande att välja en snabb och enkel lösning. Men man kan inte lämna hela södra Öland åt sitt öde.

– Om tillgängligheten i primärvården minskar, som oundvikligen blir fallet om en hälsocentral stängs, ökar risken att patienterna söker sig till sjukhusets akutmottagning istället. Det är inte säkert att det blir bättre vård om sjukhusspecialister ska ta hand om primärvårdspatienter, men ett som är säkert är att väntetiderna på akuten blir längre. Det är inte rätt sätt att använda sjukvårdens resurser. Därför hoppas jag att den rödgröna majoriteten ändrar sig och håller vården öppen i Mörbylånga, avslutar Gudrun Brunegård.