ÖPPNA VÅRDPLATSERNA!

Namninsamling
ÖPPNA VÅRDPLATSERNA!
HÖJ SJUKSKÖTERSKORNAS STATUS!
Skriv under du också!

Vi protesterar mot Landstinget i Kalmar läns stängningar av 79 vårdplatser. Vi vill ha en hälso- och sjukvård, där vi kan lita på att det finns personal att bemanna mottagningar och vårdavdelningar.
En särskild satsning på sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor måste därför till:
– Tillsvidareanställning på heltid som standard
– Lön efter ansvar och kompetens
– Vårdserviceteam som avlastar och ger sjuksköterskan tid att vara sjuksköterska.