Regeringen tar bort gåvoskatteavdraget – tänk om!

Madeleine Rosenqvist skriver i en debattartikel om regeringens orimliga agerande att ta bort gåvoskatteavdraget i en tid när det behövs som mest.

Artikeln i sin helhet kan du läsa på Barometern/OT

Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa. Ideella organisationer bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor.

Barn som växer upp i flyktingläger får skolgång tack vare frivilliga krafter. Och i Sverige är vi beroende av frivilliga insatser i flyktingkrisen. Här i Kalmar län görs ovärderliga insatser människa till människa för att hjälpa alla som söker skydd.

I detta läge tar regeringen bort gåvoskatteavdraget som bidragit till att människor skänker mer till ideella organisationer. Förra året gav svenskarna 1,5 miljarder till ideella organisationer med avdragsrätt, gåvor som kan mångdubblas om vi utvecklar avdraget istället för att avveckla det.

Regeringen planerade också att momsbelägga secondhandverksamheter. Det skulle ha lagt en våt filt över hela frivillig-Sverige i en tid när hjälpen behövs som bäst. På grund av att vi och många andra sa ifrån har regeringen backat.

Även när det gäller att ta bort gåvoskatteavdraget borde regeringen lyssna. Att ta bort en reform som ökar givandet när varje krona behövs är helt fel. Tänk om och tänk rätt, regeringen.

Madeleine Rosenqvist (KD), Ombudsman för kristdemokraterna i Kalmar län

SVT om Decemberöverenskommelsens fall

Söndagen den 27 december sände SVT dokumentären Uppgörelsen som speglar händelserna kring det som kom att bli uppgörelsens fall. Anders Andersson, Kristdemokraternas distriktsordförande i Kalmar län, kom att spela en viktig roll och han intervjuas i programmet.

Dokumentären i sin helhet kan du se på SVT Play.

 

Nej till höjd bensin- och dieselskatt

Ander Andersson skriver i Barometern/OT om regeringens dramatiska höjning av drivmedelsskatten.

Debetartikeln på Barometern/OT hittar du här.

Nu är det tyvärr ett faktum. Från och med 1 januari införs dramatiska höjningar av drivmedelsskatten. Dessutom ska drivmedelsskatten indexeras på ett nytt sätt så att den för varje år ska öka med två procentenheter mer än konsumentprisindex. Dessa höjningar har drivits igenom av den rödgröna regering som nu styr landet.

Denna kraftiga höjning av bensin- och dieselskatterna får negativa konsekvenser för dem som bor på landsbygden och är beroende av bilen för att ta sig till jobbet eller skjutsa barnen till skolan. Det är uppenbart att det i regeringskansliet finns ett tydligt storstadsperspektiv.

Vi kristdemokrater har markerat mot de rödgröna partierna och föreslår en väsentligt lägre höjning av bensin- och dieselskatten i jämförelse med regeringen. Vi säger också nej till den nya indexeringen. Det är visserligen riktigt att höja skatten på sådant som är skadligt för miljön och istället sänka skatten på arbete. Men den kraftiga rödgröna skattehöjningen får en oproportionerlig slagsida mot landsbygden och skadar möjligheterna att bo i hela landet. Dessutom skadar dessa ökade kostnader Sveriges konkurrenskraft.

Vi anser att livet på landsbygden bör underlättas i stället för att straffas ut. Vi vill därför inte tvinga människor att ställa av bilen. Vi vill underlätta och förbättra möjligheterna till arbetspendling genom att höja milersättningen för arbetsresor med ytterligare 1,50 kronor per mil.

I stället för att straffa dem som behöver använda bilen på långa sträckor i vardagen, vill Kristdemokraterna påskynda en övergång till fordon som är mindre beroende av fossila bränslen.

Tillsammans med övriga Alliansen genomförde vi en lång rad insatser för ett mer fossilfritt Sverige. I dag kan vi se resultaten av dessa. Vägtransporternas utsläpp minskar, nya bilars utsläpp har minskat rejält och andelen förnybara drivmedel har ökat kraftigt. Därför är det extra olyckligt att den rödgröna regeringen nu väljer att straffbeskatta alla boende på småorter och landsbygden genom en drastisk höjning av drivmedelsskatten.

ANDERS ANDERSSON (KD) Distriktsordförande i Kalmar län

Dags att kavla upp ärmarna

Jimmy Loord skriver i Barometern/OT om vikten att tydligare fokusera integrationsfrågorna

Länk till debattartikeln på Barometern/OT hittar du här

Sverige må vara ett litet land till ytan men har visat sig vara en stormakt i humanitärt avseende. När grundläggande värderingar som människovärde, frihet och demokrati är utsatta för hot behöver världen aktörer som orkar stå upp för det goda. Jag känner stolthet över Sveriges förmåga att ge flyende människor skydd och möjlighet till en nystart när allt det som vi tar för självklart har ryckts undan dem. Att Sverige tagit emot flest flyktingar per capita är inget uttryck för naivitet, snarare storhet.

Den senaste tidens politiska samtal har fokuserat på gränskontroller och få ner flyktingströmmarna på rimliga nivåer. Jag tror att det är klokt. För att vi även fortsättningsvis ska mäkta med att leva upp till vårt rykte som en av världens främsta välfärdsstater så behöver vi få tid att anpassa systemen efter de nya förutsättningarna. Jag tror dock att det ligger en fara i att allt för länge stanna där.

Ett gott politiskt ledarskap stannar inte vid problematiseringar utan lyckas också presentera långsiktigt hållbara lösningar för en lyckad integration. Här kommer nuvarande regeringen till korta. Statsminister Stefan Löfvén har i ett halvår ensidigt talat om övriga EU-länders ansvar när han borde ägna sin tid åt att ta ansvar för vårt eget lands integrationsutmaning.

Regeringens jobbpolitik är en mycket försvårande omständighet för att lyckas med integrationsuppdraget. Det finns ingen förutom de invigda politikerna vid regeringsbordet som tror på den nu förda arbetsmarknadspolitiken. Att arbetsmarknaden ändå utvecklas bra beror på konjunkturen. Regeringens egen jobbpolitik skapar nästan inga jobb och man har brist på idéer om hur nyanlända snabbare ska komma ut i arbete.

Att i denna tid dessutom göra det dyrare att anställa unga samt inskränka den framgångsrika RUT-reformen måste anses olyckligt när vi behöver fler jobb som inte bara riktar sig mot de som skaffat sig långa högskoleutbildningar. Det är beklagligt att regeringen av ideologiska skäl nedvärderar enkla jobb när de behövs som mest.

Kristdemokraterna har i sin budget presenterat flera förslag för en förbättrad integration. Vi föreslår att man som ung upp till 25 år eller nyanländ ska kunna tjäna sina första 500 000 kronor skattefritt. En person som tjänar 20 000 i månaden på sitt första jobb får med detta förslag en skattesänkning med 105 000 kronor utsträckt på cirka 2 år. Vi vill se ett dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa som får jobb. Ett utbyggt RUT och oförändrat ROT. Bästa integrationen sker när du kommer in i en arbetsgemenskap och lyckas ordna din egen försörjning.

Vi ser också ett behov av en nationell krissocialjour som kan avlasta ansträngda kommuner med mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det handlar om att ge barn och ungdomar en så bra start i Sverige som möjligt. Här kräver situationen en ny ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

Svensk politikutveckling bör nu fokusera integration. Fler jobb, fler bostäder och ett stärkt civilsamhälle är nödvändiga ingredienser. Det är dags att börja jobba hårdare med politikutvecklingen, inte bara bevaka gränser. Det gäller mitt eget parti liksom andra.

Problematisera kan alla göra. Man bör dock kunna avkräva politiska lösningar av en sittande regering. Jag efterlyser en handlingskraftig politik som med ärmarna uppkavlade kan peka ut den fortsatta vägen framåt.

KD i länet – en politisk kraft

Kristdemokraterna i länet samlades till höststämma på lördagen i Mönsterås. Beskeden om de ohyggliga terrordåden i Paris under natten satte sin stämning på stämman. Såväl Chatrine Pålsson Ahlgren som Anders Andersson valde att i öppnandet av stämman markera sin avsky mot det våld som oskyldiga människor fått uppleva och samtidigt låta våra tankar gå till de familjer som nu drabbats.

Anders Andersson inleder stämman

Anders Andersson inleder stämman

 I sitt öppningsanförande lyfte distriktsordförande Anders Andersson fram det Ebba Busch Thor poängterade i sitt Almedals-tal i juli månad. KD-ledaren sa då att det är orimligt att välkomna och ibland även försörja svenskar som åker för att strida med våldsbejakande terrorgrupper. Dessa borde istället betraktas som landsförrädare. Sant då och sant nu. Som partiledare har Ebba Busch Thor under hösten gett konkreta förslag på hur vi hanterar den akuta flyktingsituationen samtidigt som vi värnar asylrätten och människovärdet. Kristdemokraterna visar inte enbart att man vill värna rätten för de som söker asyl utan också hur detta ska gå till och tvekar inte att tala klartext om vad som är nödvändigt, sa Anders Andersson.

Kristdemokraternas riksting var en punkt på dagordningen där stämmodeltagarna av Gudrun Brunegård fick en ingående redovisning av hur beslutet växte fram och hur Kalmar-delegationen blev en drivande och vinnande kraft när man beslutade om att riva upp DÖ, decemberöverenskommelsen. Det helt fantastiska är hur ombuden från Kalmar län gick från att ingen trodde det var möjligt att ändra denna uppgörelse, som de facto förhindrade en normal politisk debatt, till att vinna på rikstinget och därefter följde övriga allianspartier med. DÖ uppfattades som att Alliansen gav regeringen ett orimligt frikort till att genomföra vänstersocialistisk politik som saknar stöd i riksdagen. Därför var det nödvändigt att våga bryta upp den och skapa frihet och återvinna tilltron till demokratin, sa Anders Andersson när han kommenterade sin roll och det enormt stora media intresse som fanns dagarna före, under och efter rikstinget.iPhone Image 6E67BD

Höststämman innehöll också flera utbildningspass där äldrefrågor, hälso- och sjukvård, skola och utbildning samt integrationsfrågor behandlades i särskilda seminarier.

iPhone Image 6E5736

Martina och Henrik Augestrand stod för sång och musik

iPhone Image 6E5702

Jimmy Loord avslutade stämman.

Martina och Henrik Augestrand underhöll med uppskattad sång och musik. Madeleine Rosenqvist informerade om aktuella kampanjer och kommande aktiviteter.  Jimmy Loord avslutade stämman med en inspirerande appell där han anknöt till den politiska kraft som Kristdemokraterna i Kalmar län visat på att man är.

iPhone Image 6E56EC

Distriktspresidiet tillsammans med landstingsråd och ombudsman.  På bilden från vänster: Jimmy Loord, Madeleine Rosenqvist, Gudrun Brunegård, Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Andersson

Stämman hölls i SPF-lokalen i Mönsterås och arrangerades i samverkan med Vuxenskolan.

 

Bli medlem du också!

Antalet nya medlemmar strömmar nu in till partiet. Många uppskattar vårt initiativ att riva upp Decemberöverenskommelsen och våra konkreta förslag vad gäller migration och integration.
Vårt ihärdiga arbete för ett samhälle där fler tar ansvar och bryr sig om varandra. Vill du som vi, arbeta för barn och ungas uppväxtvillkor, valfrihet och rättvisa för familjen, värdig vård och omsorg samt ett blomstrande näringsliv? Tror du på en politik som kombinerar hjärta och hjärna? Bli medlem i partiet du också genom att klicka på länken nedan:

https://www.kristdemokraterna.se/Engagera-Dig/blimedlem/kdlogo_580x200

 

KD Kalmar län bidrog till rafflande Riksting

Ingen har väl undgått den mediala uppmärksamheten, både inför, under och efter Kristdemokraternas riksting i Västerås. En av de största fokusfrågorna var Decemberöverenskommelsen. En vecka innan Rikstinget så valde Kristdemokraterna i Kalmar län att mobilisera i frågan. Vi tyckte att decemberöverenskommelsen lade en våt filt över hela den politiska debatten. Vi menade också att Stefan Löfvén aldrig lade sig vinn om att vårda överenskommelsen.

Anders Andersson håller ett brandtal för att riva upp DÖ och intervjuas efteråt av Ulf Kristofferson på TV4

Anders Andersson håller ett brandtal för att riva upp DÖ och intervjuas efteråt av Ulf Kristofferson på TV4

Regeringen har reducerat ROT och RUT vilket redan gett negativa effekter för entreprenörer i branschen. Man har genomfört begränsade möjligheter till valfrihet inom barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Det har också blivit tuffare att få ihop familjepusslet med tvångskvoterade föräldradagar. I en tid när vi behöver det allra mest så drar man in gåvoskatteavdraget vilket fått stora negativa effekter för de aktörer som arbetar med hjälpinsatser i en just nu krisdrabbad värld. Detta har också fråntagit civilsamhället ekonomiska muskler att agera. Regeringen minskar sina satsningar på välfärden och både kommuner och landsting får spara på välfärden. I en tid då flyktingströmmarna och mänskligt lidande är större än någonsin så väljer statsministern att vara helt osynlig i dessa frågor. I en tid som kräver tydligt politiskt ledarskap håller regeringen inte måttet. Det duger inte!

Sverige befinner sig just nu på ett sluttande plan och då måste oppositionen ta sitt ansvar. Då duger det inte att låta sig bakbindas av överenskommelser som missgynnar landet. Över 280 000 väljare valde att lägga sin röst på Kristdemokraterna i det senaste valet. Dessa väljare förväntar sig att vi gör vårt yttersta för att driva vår politik. För det krävs både ideologisk och sakpolitisk hederlighet snarare än överkvalificerad partistrategi.

Med facit i hand så var Kristdemokraterna i Kalmar län en starkt bidragande orsak till att vi lyckades riva upp DÖ och därmed skriva svensk politisk historia.

Under dessa dagar behandlades flera viktiga frågor och från Kalmar län hade vi ett flertal motioner med frågor som vi menar skulle göra Sverige till ett bättre land att leva och bo i. Här följer några exempel på viktiga frågor vi lyfte:

KD Kalmar län: Riv upp Decemberöverenskommelsen!

Pressmeddelande

-Det är nu dags att riva upp Decemberöverens-kommelsen. Stefan Löfven har inte lagt sig vinn om att vårda den. Han tycks tro att man kan skriva på ett papper bara för att gömma det i en skrivbordslåda och sedan strunta i det.
Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd i landstinget i Kalmar län och delegationsledare, efter möte med distriktsstyrelse och ombud inför nästa veckas riksting.

-Socialdemokraterna, med stöd av Miljöpartiet och Vänstern, river nu upp en rad reformer, som haft stort stöd bland befolkningen: Man reducerar ROT och RUT och vill begränsa möjligheterna till valfrihet i barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg. Man drar in gåvoskatteavdraget, i en tid då behovet av engagemang från civilsamhället är större än någonsin. På så sätt har Stefan Löfven helt omintetgjort lojaliteten med tankarna bakom Decemberöverens-kommelsen, säger Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län.

-Vi är inte beredda att stillatigande stå och se på hur Stefan Löfven och hans samarbetspartners nu slår sönder allt det som Alliansen byggde upp och som gjorde Sverige till ett bättre land att leva i. Därför har en klar majoritet av distriktsstyrelse och ombud för Kristdemokraterna i Kalmar län beslutat att stödja de rikstingsmotioner som vill riva upp Decemberöverenskommelsen, säger Jimmy Loord, vice distriktsordförande.

För mer information:
Gudrun Brunegård, Oppositionsråd och delegationsledare (KD) Kalmar län
mobil. 070-581 52 78

Anders Andersson, Distriktsordförande (KD)
Mobil 070-2498212

Jimmy Loord, Vice distriktsordförande (KD)
076-1009014

Utveckling av asyl- och flyktingsjukvården

Skrivelse till landstingsstyrelsen

Sverige har ett medmänskligt ansvar att bistå vid internationella kriser och flyktingkatastrofer. Det nuvarande läget i exempelvis Syrien medför stora flyktingsströmmar, som måste hanteras på ett sätt som garanterar såväl de redan tidigare listade patienterna som de asylsökande god och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Landstinget i Kalmar län har i flera avseenden visat goda ambitioner. Landstingets asyl- och flyktinghälsovård ligger mycket bra till ur ett nationellt perspektiv. En mycket stor andel, 84 % av nyanlända jämfört med 40 % i riket, genomgår hälsosamtal med en medicinsk bedömning av eventuellt vårdbehov, stöd eller andra åtgärder. Genomgång görs av vaccinationsstatus och smittorisk, samt information om svensk hälso- och sjukvård. 99 procent tackar ja, men några hinner flytta innan hälsosamtalet blivit av.

I nuläget är en sjuksköterska mobil. Övriga fyra sjuksköterskor åker ut till asylboendena vid behov. Övrig personal är allmänläkare, som kommer till Asyl- och flyktinghälsovårdens lokaler i Hultsfred några gånger i månaden. Sjuksköterskorna väljer ut vilka patienter som får träffa läkaren. Det finns också fem sekreterare, fem undersköterskor och en kurator. Tolk anlitas via gemensam upphandling med länets kommuner.

För uppföljning och vid behov av akut sjukvård hänvisas till primärvården. Provsvar skickas till den hälsocentral personen är listad på, vilket är kopplat till bostadsadress. I Hultsfred är patienterna fördelade mellan hälsocentralerna i Hultsfred, Mörlunda och Vimmerby samt de båda privata läkarmottagningarna i Virserum.

Det är viktigt att de asylsökande får den sjukvård de behöver i tid. Många av dem är traumatiserade. Enligt mångas kultur följer hela familjen med vid besök i sjukvården, vilket kan ge intryck av att det är många patienter. I Hultsfred finns 700-750 asylsökande, sammantaget med Mörlunda 1000 stycken. Enligt lagen har vuxna asylsökande rätt till vård som inte kan anstå. Annat får vänta tills man fått uppehållstillstånd. För asylsökande barn gäller samma rätt till hälso- och sjukvård som för personer med permanent uppehållstillstånd.

Det behöver skapas en organisation som blir smidig för asylsökande, utan att hälsocentralernas fasta listade får sämre tillgänglighet. En fast sjukvårdsmottagning skulle med fördel kunna inrymmas i lediga utrymmen i Asyl- och flyktinghälsovårdens lokaler i Hultsfred, för patienter i närområdet. Ambulerande team, administrativt kopplade till asyl- och flyktinghälsovården för att garantera kompetens och likvärdig vård runt om i länet, skulle kunna avlasta primärvården i övriga delar av länet, genom regelbundna besök på större asylboenden.

Kristdemokraterna föreslår därför landstingsstyrelsen ge landstingsdirektören i uppdrag

att utreda hur asylsökande och flyktingars akuta sjukvårdsbehov bäst kan tillgodoses, exempelvis genom mobila asylsjukvårdsteam för akuta primärvårdsärenden, vilka kan ambulera mellan de större asylboendena, eller annan lämplig lösning, samt

att  inrätta en fast mottagning för akuta primärvårdsärenden i lediga utrymmen i befintliga lokaler för Asyl- och flyktinghälsovården i Stålhagen, Hultsfred.

Kalmar län den 31 augusti 2015

 

Gudrun Brunegård                   Anders Andersson                    Jimmy Loord

Det behövs en ny mobil hälsocentral i Hultsfred!

Gudrun Brunegård, Anders Andersson och Åke Nilsson vill se en ny mobil hälsocentral

Gudrun Brunegård, Anders Andersson och Åke Nilsson vill se en ny mobil hälsocentral

Kristdemokraterna i landstinget har en arbetsgrupp i norra länsdelen, som har fördjupat sig i asyl- och flyktinghälsovården och hur den påverkar hälso- och sjukvården i övrigt. Vi är för en human och generös flyktingpolitik, men måste förbättra sjukvården för att inte tillgängligheten för den fasta befolkningen ska påverkas.

– Idag får alla nyanlända genomgå en hälsoundersökning. Det finns rymliga och nyrenoverade lokaler för det ändamålet i Stålhagen. Lokalerna skulle mycket väl räcka till även för en mottagning, som skulle avlasta hälsocentralerna, säger Gudrun Brunegård.

– För mig som kommun- och landstingspolitiker i Hultsfreds kommun känns det dom mycket angeläget att snarast hitta en lösning, som ger flyktingar och asylsökande bästa service och trygghet i form av en särskild enhet för akut sjukvård. Som pluseffekt innebär det att vi kan avlasta hälsocentralerna i Hultsfred och Mörlunda och därigenom öka tillgängligheten för övriga kommuninvånare, säger Anders Andersson.

-När Hultsfreds Bostäder byggde om lokalerna i Stålhagen togs hänsyn till att verksamheten skulle kunna växa. Det vore utmärkt med en sjukvårdsmottagning som ligger mitt i området där merparten av de 700-750 flyktingar bor, som annars ska ta sig till Hultsfreds hälsocentral, säger Åke Nilsson.

En sådan enhet för akut asyl- och flyktinghälsovård skulle behöva vara mobil, för att kunna serva hela norra länsdelen.