Cafédialog med Alliansen Motala

coffee-842020_1920Har du frågor om kommunal politik eller bara vill fika tillsammans med Alliansföreträdare, är vi på Café Ströget torsdagar jämna veckor 16:00-18:00 för att svara på dina frågor.

Vi börjar torsdagen den 25/8 med Allianspartiernas gruppledare och oppositionsråd.

Välkommen!


Alliansen Motala
> Cafédialog
> Kalendarium 2016

Bättre servicegaranti i barnomsorgen

MVT Debattartikel
Foto: Skärmdump från MVT.se - 20160623_mvtdebatt_servicegarantibarnoms
Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att göra Motala till en mer attraktiv stad. Med fler skattebetalare kan vi erbjuda en mer kostnadseffektiv service. Därför är det viktigt att vi försöker undanröja alla hinder som kan försvåra en inflyttning till Motala. Med fina boendemiljöer är barnfamiljer en naturlig målgrupp i vår ambition att få fler invånare. Därför har Kristdemokraterna i Motala arbetat fram en motion på detta område som kortfattat går ut på att genom ett mer flexibelt arbetssätt sänka servicegarantin för plats i barnomsorgen från fyra till tre månader.

På detta sätt kan vi till potentiella inflyttande erbjuda en servicegaranti som är lika lång som den normala uppsägningstiden, det vill säga tre månader. Detta tror vi underlättar för en barnfamilj som planerar för en inflyttning!

Att väntetiden i dag under vissa perioder är upp emot fyra månader är inte tillräckligt bra om vi jämför med andra orter. Vi tror att en förbättring vore bra för vår attraktionskraft som inflyttningsort. En tre månaders servicegaranti är en konkurrenskraftig signal på webbplatsen motala.se. En förbättrad servicegaranti kan vara skillnaden som leder till att ingen behöver tacka nej till ett arbete på grund av för lång kö i barnomsorgen. Företag som vi kontaktat har också ställt sig positiva till vårt förslag. Visst, det kan kosta extra resurser, men det tror vi kommer att betala sig. En öppen, stolt och nyskapande kommun vill väl ständigt arbeta för en förbättrad service både till våra medborgare och potentiella inflyttande till kommunen.

Så Kristdemokraterna anser att nuvarande servicegaranti är bra, men att det är dags att vässa klorna på detta område och bli ännu bättre. Med hopp om en ökad inflyttning till orten ser vi fram emot att majoriteten i kommunfullmäktige bifaller vår motion.

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Erik Forslund
ersättare, bildningsnämnden

Källa:
www.mvt.se/asikter/debatt/battre-servicegaranti-i-barnomsorgen-om4188261.aspx

Studiebesök hos RIA

Foto: Lars-Johan Sunnerberg - IMG_3204_riaentren_kallg8_LJS_600pxOnsdagen den 25 maj så anordnade vår partiavdelning ett studiebesök på Hela Människan (RIA) i Motala. Jan Gyllenhammar, Erik Forslund samt Nisse Graan träffade föreståndaren Lennart Johansson samt Sture Egberth som är ordförande i deras styrelse.

Vi fick en övergripande redogörelse över verksamheten här i Motala, en verksamhet som präglas av ett stort ideellt engagemang för bland annat missbrukare och psykiskt svaga människor i Motala. Representanterna vi träffade anser att samarbetet med Motala kommun för det mesta fungerat alldeles förträffligt. Därför var beskedet att inte få verksamhetsbidrag för 2016 en stor besvikelse. Hela Människan (RIA) ser en viss möjlighet att utöka dagverksamheten ännu lite mer, men är då beroende av ekonomiska bidrag för att säkerställa en ekonomisk stabilitet. Kristdemokraterna i Motala passade också på att höra oss för om vi kan hyra lokal för vår kommande julfest då vi traditionsenligt anordnar en adventsauktion.

Foto: Lars-Johan Sunnerberg - 20160130_kdregutborebro_erikjanKristdemokraterna anser att samhället kan mycket mer än idag utnyttja kunskap och engagemang inom civilsamhället och att en samverkan med kommunen kan öka. Det finns ett stort värde i att många ideella krafter kan samverka tillsammans. Vi kristdemokrater önskar därför Hela människan RIA Motala Vadstena lycka till i det kommande arbetet.

Kristdemokraterna Motala