KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi
  • Trygghet

Du ska kunna lita på Sverige

Vår första valtidning är klar, har du inte fått den ännu?

Vill du också byta regering?

Det är dags för ett nytt ledarskap!

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Kontakta oss

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

Det behövs ett parti som står för kristna värderingar: Vilka värderingar ska prägla vårt land? Det är vad årets val handlar om. Goda värderingar är avgörande för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. Vi vill ha ett land där vi lever sida… https://t.co/o6XeE45FUm

Svenska folket säger nej till tvångskvotering: Det är obegripligt att andra partier vill göra sig till förmyndare över småbarnsföräldrar. Det är inte statens uppgift att lagstifta om hur många månader mamman eller pappan ska ta ut. Det skriver Ebba Busch… https://t.co/v9ZOGBmV5s

Bryt den ofrivilliga ensamheten: – Världens ensammaste plats är Kungsholmen. Där finns flest ensamhushåll i Stockholm, som har flest ensamhushåll i Sverige, som har flest ensamhushåll i världen. Det konstateras i slutet av Staffan Malmbergs roman… https://t.co/M1LBmEBx7M

Kristdemokraternas valfilm om trygghet: Inlägget Kristdemokraternas valfilm om trygghet dök först upp på Kristdemokraterna. https://t.co/PHz7Lns2kH

Du ska kunna lita på Sverige: Inlägget Du ska kunna lita på Sverige dök först upp på Kristdemokraterna. https://t.co/7aXczh5In7

Ladda mer...

Platser i äldreomsorgen

I torsdagens partiledarutfrågning påstods att antalet platser i särskilt boende minskade med 9000 under alliansens åtta år vi makten och med 500 under innevarande mandatperiod. Kd hade genom äldreminister Maria Larsson ett ansvar för dessa frågor i alliansregeringen.

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar. Under den tiden pågick en utveckling i kommunerna som syftade till att låta äldre bo hemma längre och få hemtjänst istället för särskilt boende. Maria Larsson tog det första steget att vända utvecklingen genom att införa investeringsstöd för äldrebostäder från den 1 juni 2007. Det vill säga mycket tidigt under alliansens regeringsinnehav.

Mellan 2007 och 2015 skapades 16 000 nya platser i särskilt boende och trygghetsboende varav en majoritet i särskilt boende. Enligt en enkät från Boverket från 2012 uppgav 70% av de sökande att stödet hade stor eller avgörande betydelse för beslutet att bygga platserna.

År 2007 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till inflyttning i särskilt boende 55 dagar. När alliansregeringen avgick 2014 var den 52 dagar och som lägst 49 dagar 2010. Under denna mandatperiod har väntetiden varit 57, 57 och 56 dagar 2015, 2016 resp. 2017.

När alliansregeringen avgick 2014 uppgav 52 kommuner att man hade brist på särskilda boenden för äldre. Efter fyra år med rödgrön regering uppger 116 kommuner att man har brist på särskilda boenden för äldre enligt. (Boverket)

Under alliansåren pågick också en omvandling av det som förut kallades servicehus som var biståndsbedömda till trygghetsboende som inte är biståndsbedömda vilket gjorde att antalet platser i särskilt boende blev färre.

Maria Larson införde även krav på uppföljning och kontroll inom äldreomsorgen. Tack vare det vet vi idag betydligt mer om hur långa kötiderna är och hur äldre uppfattar äldreomsorgen och kan genomföra förbättringar.

Under Göran Perssons fem sista regeringsår försvann 10 äldreboendeplatser per dag. Under alliansåren försvann 2,7 platser per dag.

Svt påstod att Kd:s siffra att 4600 äldre får vänta i mer än tre månader på en plats i särskilt boende var felaktig eftersom det delvis handlar om äldre som tackar nej till en plats de erbjuds.

Siffran 4600 är IVO:s siffra för ej verkställda beslut – alltså de som har ett beslut om plats med fått vänta längre en tre månader på inflytt, detta inkluderar självvald väntan.

Man ska komma ihåg att det idag inte finns någon nationell insamling av data angående det totala antalet personer som ansöker om att få en plats på ett särskilt boende. Endast de som får en beviljad ansökan kommer in i statistiken. IVO:s siffra för ej verkställda beslut tar därför inte hänsyn till alla de som vill flytta till ett särskilt boende men som får avslag på sin ansökan – detta är ett stort mörkertal som inte mäts. Det är alltså mycket möjligt att 4600 är en underskattad siffra om vi talar om hur många som skulle vilja ha en äldreboendeplats men inte får det idag.

Det kan finnas anledningar för den äldre att tacka nej till en plats som är förståeliga. Exempelvis kan det vara att avståndet till anhöriga skulle bli för långt.

Tittar man på Koladas nyckeltal kring andel som väntat längre än 90 dagar av alla personer 65 år och äldre som har ansökt om och erbjudits ett inflyttningsdatum till särskilt boende så ser denna sämre ut nu än 2014. Detta nyckeltal exkluderar självvald väntan (alltså de som tackat nej till ett erbjudande) eftersom man mäter tidsgränsen när man erbjuds inflytt.

Andelen som väntat längre än 90 dagar:
2014: 19
2015: 21
2016: 22
2017: 21

Alltså är det en större andel som väntar på boende idag än 2014, exkluderat självvald väntan.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Debatterade äldrepolitik i dag på torget. Som kristdemokrat är jag glad för att vi vill införa en Värdighetsgaranti

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). I allt fler kommuner införs värdighetsgaranti i äldreomsorgen, en fråga som vi kristdemokrater länge drivit. Garantin innebär en utfästelse om vad den äldre kan förvänta sig i omsorgen och en förbindelse om kompensation ifall kommunen inte lever upp till denna kvalitetsnivå.
... See MoreSee Less

View on Facebook

18 hours ago

Kristdemokraterna Motala

Nu är vi taggade på hantverksmarknaden i Motala 👍👍 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi vill förverkliga #välfärdslöftet i hela Motala kommun ... See MoreSee Less

View on Facebook

KD går till val på arbeta för en minskad storlek av barngrupperna i förskolan. Madelene Gyllenhammar (småbarnsförälder och kandidat till kommunfullmäktige) och Erik Forslund (ordförande) förklarar varför det är viktigt. Dela om du håller med. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna Motala

Så fortsätter det med debatt på riksnivå, på Medevimässan. Landsbygds- och (rov)djurvård är några av ämnena som avhandlas.
Moderator är Urban Svensson, från det lokala jaktlaget, och Kristdemokraterna representeras av Magnus Oscarsson, Ödeshög, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Kristdemokraterna Motala

Debatt, i Medevi, om lokala frågor i Motala kommun. Moderator är Lina Handberg, MVT.
Jan Gyllenhammar, etta på kommunlistan, företräder Kristdemokraterna.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: