KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

  • Barn och familj
  • Trygghet
  • Vård och omsorg

Bli medlem i KD!

Bli medlem i Kristdemokraterna Älvkarleby!


Distriktsordförande Mikael Oscarsson

Bli medlem

Politiken ska inte toppstyra

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna - inte styra! Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna, så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla kristdemokrater nej till. Vi kommer att ta kampen för familjen!

  • Ebba Busch
  • Partiledare KD