• Debatt

  Årets Vitsippsprisvinnare i Norduppland – Lars Gustafson

   Kristdemokraterna i Norduppland gav årets vitsippspris på Alla Hjärtans Dag

  till Lars Gustafson, präst i Svenska kyrkan nybliven pensionär

  Lars har visat ovanlig stort samhällsengagemang utöver sin prästtjänst när det gäller att möta människor i olika situationer och utifrån deras behov. När migrationsverket sökte bostäder för flyktingar i Marma tog han strid mot krafter som försökte upp motstånd och rädslor hos befolkningen i Marma

  Det är Lars stora förmåga att bjuda på sig själv utöver det vanliga och visa människokärlek som bidragit till att Kristdemokraterna tilldelar honom årets vitsippspris.

  lars

  —————————————————————————————————————-

  Ta tag i integrationen

  Senaste tiden har nya händelser inträffat som bekräftar de problem som finns på integrationsområdet. Arbetslöshet, långvarigt utanförskap och social utsatthet är utmaningar som vi måste ta på allvar. Åtgärder för att förbättra integrationen får inte dröja.

  Trots tydliga problem har vänsterregeringen inte agerat trots sex månader vid makten. Förutom att skrota integrationsministerposten har få förslag presenterats och ännu mindre kommit på plats. Regeringen har uttryckt att den vill förbättra utbildningen i svenska och valideringsprocessen för att underlätta för fler att få jobb. Detta är bra och åtgärder som Kristdemokraterna efterfrågat. Men det räcker inte. Vi Kristdemokrater har presenterat flera förslag som vi uppmanar regeringen att utreda och genomföra. Det är viktigt för de 4 287 asylsökande i Gävleborgs län, men också för hela Sverige.

  Här är några förslag:

  -Vi vill anpassa SFI till varje person. Beroende på förkunskaper och vilket jobb du vill söka behövs olika undervisning.

  – Föräldralediga ska kunna få barntillsyn under SFI-undervisningen.

  – Nyanlända ska få tjäna motsvarande 100 000 kronor per år, i fem år, utan att betala inkomstskatt. Samtidigt bör etableringsersättningen sänkas något. Då blir det mer lönsamt att börja arbeta direkt när man kommer till Sverige.

  – Inför tillfälliga uppehållstillstånd i tre år i stället för permanenta som vi har i dag. Fler länder inom EU måste ta sitt ansvar för flyktingmottagande. Om samma regler gäller i Sverige som i övriga EU kan det bidra till en jämnare fördelning. Den som får jobb eller har ett skyddsbehov efter tre år, ska få ett permanent uppehållstillstånd.

  -Vi föreslår tillfälliga bygglov och statliga hyresgarantier för moderna modulbostäder för att fler bostäder ska byggas snabbare.

  – Ta bort lagen om eget boende, EBO, som har lett till trångboddhet, flyttkaruseller och utanförskap. Detta skulle ge jämnare spridning av asylansökande i landet, vilket hjälper nyanlända att komma in i samhället och ger kommunerna bättre förutsättningar att hjälpa.

  Varje dag flyr människor undan krig och förföljelse. Kristdemokraterna står upp för en human migrationspolitik. Det ställer oss inför stora utmaningar. Vi måste ha en integration som fungerar. Kristdemokraterna har lagt flera förslag för att invandrare snabbare ska komma i arbete, hitta en bostad och lära sig svenska. Kostnaden för invandringen minskar och välfärden stärks när fler arbetar och är med och bidrar. Vänsterregeringens tomma svar på de utmaningar som Sverige står inför är ett svek mot såväl människor som flyr undan krig och terror som alla de som oras över en dålig fungerande integration.

  Lili André, Gävle

  Marianne Nygren Skutskär

  Ingemar Karlén Hofors

  Införd i Arbetarbladet v 16

  —————————————————————————————————————

  Hur möter vi utmaningarna med flyktingmottagandet?

  Förra året sökte över 80 000 människor asyl i Sverige. Prognoserna pekar uppåt. Människor flyr från krig och fruktansvärda övergrepp som vi knappt kan föreställa oss.  Kristdemokraterna har länge kämpat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, som respekterar asylrätten. Det kommer vi fortsätta med. Men öppenhet och generositet behöver följas av förslag på hur vi möter utmaningarna med flyktingmottagandet.

  Därför föreslår vi att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare.  Vi förslår också att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks.

  Snabbare vägar till jobb är viktigt för integrationen. Fler bostäder likaså. I stället för att som idag betala överpriser till oseriösa uthyrare vill vi att Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder. Vi vill att fler ska välja att bo i Migrationsverkets boende för att minska trångboddheten och för satt få en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna. Därför vill vi skrota den så kallade EBO-lagen.

  Vi kristdemokrater tänker återkomma med fler förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

  För Kd Norduppland

  Lars Svensk, ordförande  Söderfors

  Marianne Nygren , Skutskär

  ———————————————————————————————————————-

  Rädda Rut

  Hemarbete har varit lågt värderat genom tiderna och betraktats som obetald kvinnosyssla. Tack och lov så är det slut på detta synsätt. Hemarbetet har fått ett pris genom RUT-reformen. Från det att enbart personer med en tjock plånbok som kunnat betala hjälp i hemmet har det växt fram tjänsteföretag som utför de mest skiftande arbeten och antalet svarta tjänster har minskat. För ett rimligt pris kan nu småbarnsföräldrar få hjälp i hemmet och därmed mer tid för sina barn.

  Det är många familjer som har svårt att få livspusslet att gå ihop. Många äldre klarar sig längre upp i åldrarna utan hemtjänst. Att själv bestämma känns bra och man behöver inte vara beroende enbart av beviljade hemtjänsttimmar.

  Många menar att det är rika människor i Stockholm och storstäderna som använder sig av RUT. Det stämmer inte för över en halv miljon människor använder sig av reformen. Vi kristdemokrater tänker låta den få fortsätta och även utvidgas. RUT ska även kunna användas för tjänster att som t.ex. hjälpa en äldre orolig person med att besöka läkare eller av småbarnsföräldrar som behöver sova en natt.

  I Norrbotten t.ex. har antalet RUT-tjänster ökat med 24 procent, i Jämtland med 20 procent och i Halland med 22 procent. I lilla Dorotea kommun har det ökat till 20 personer som använder RUT-tjänster mot 8 mellan 2011-2012.

  Vi kristdemokrater kommer fortsätta arbeta för att kvinnor ska få mer makt och valfrihet i vardagslivet.  En regering där Kristdemokraterna ingår kommer arbeta för att öka vardagsmakten, inte minska den.

  Rösta klokt och rädda RUT-reformen!

  Marianne Nygren, kristdemokraterna

  Första namn i kommunvalet Älvkarleby