Valkampanj på Årstaberg och på Gullmarsplan

PicsArt_1409036871618

God morgon alla glada,

tidigt imorse var vi ett stort gäng på Gullmarsplan och delade ut tidningar för Kristdemokraterna! Vi vill att fler ska känna valfrihet och trygghet i vardagen och därför vill vi även när det är lite disigt och duggregn få fler att få reda på vad vårt parti vill! Vi stod även i onsdags och delade ut flygblad och tidningar på Årstaberg under eftermiddagen. Strålande solsken gjorde att många gärna stannade till och tog en broshyr om Kristdemokraternas många förslag till ett bättre samhälle!

Detta är några av de frågor vi går till val på nu inför den 14 september:

Bättre villkor för barn och familjer: Vi vill att familjens bästa ska prioriteras i politiken. Barngrupperna måste bli mindre i förskolan; Höj maxtaxan med 100 kronor för familjer med höga inkomster för att öka resurserna till förskolan; Föräldrar som själva tar hand om sina barn bör få ta del av barnomsorgspengen; Föräldrarna ska själva bestämma över föräldraledigheten, vi säger nej till kvoterad föräldraförsäkring!

Lika vård för alla var man än bor: Vi tycker att den som är sjuk ska få en god sjukvård, var man än bor i landet. För att säkra en jämlik sjukvård bör staten ta ett större ansvar för vården; Varje patient har rätt till rätt vård på rätt klinik med rätt kompetens, därför vill vi inrätta en vårdplatsgaranti; Fortsätta att korta vårdköerna till både akut- och specialistvård.

Bättre företagsklimat: En politik för växande företag och fler jobb. Vi vill förenkla regler för företag och underlätta för nyanställningar, minska företagens sjuklönekostnader; Vi ska värna sänkt restaurangmoms, RUT- och ROT-avdrag, lägre arbetsgivaravgifter för unga och låga skatter på arbete; Underlätta för ökat bostadsbyggande genom färre regler och snabbare handläggningar; Värna och utveckla Sveriges förnybara elproduktion, möjliggör att ersätta gammal kärnkraft med ny. Satsa mer på klimatsmart energi!

Ja, detta är några av de förslagen som Kristdemokraterna går till val på den 14 september. Se till att engagera dig och sprid budskapet till fler och framför allt, glöm inte att rösta på oss i valet! Det går även att förtidsrösta från den 27 augusti.

Allt gott önskar vi i Kristdemokraterna Enskede/Årsta/Vantör. Nu fortsätter vi valspurten!