Demokrati utan trygghet inbjuder till extremism!

Under julhelgen talade kungen till folket. Han talade om mod och civilkurage.
Kungen fördömde också terrorattackerna som drabbade Sverige.

Så långt håller jag med. I Falun finns det en enig politikerkår, som vill bekämpa dessa krafter.
Det är klockrent.  Men verktygen är tyvärr inte så många!

Vi måste gå ett steg till: Tillsammans. Till handling.
Handling handlar enligt vår mening om att bekämpa det ojämlika samhället.
Det leder till populism som underblåser motsättningar i samhället och skapar ett hårdare klimat.
Populism är politiskt strategi som fångar de missnöjda.

Inkomstklyftorna är vår tids utmaning, som på sikt kan minska högerpartiernas uppsving.
Sedan 2010 har lågkvalificerade yrken inte utvecklats i takt med de högkvalificerade, och inga åtgärder har vidtagits.
Här frodas missnöjet där människor känner sig negligerade och bortglömda, till och med fattiga.
Detta är en anledning för att söka sig till missnöjespartierna.

Idag har vi nästan 400 000 äldre som lever i digitalt utanförskap!
De känner sig mindre trygga och informerade vilket gör att de tappar förtroendet för etablissemanget och faller in i cynism.
Här krävs det en målmedveten plan för att inkludera alla i den digitala tekniken!

För att inte glömma skolan och folkhälsan!
Idag ”centrifugeras” många barn ut som inte passar in i en konservativ gammaldags skola.
Alla har rätt till individuellt designad undervisning och att få lära sig i egen takt.
Men det fungerar inte i verkligheten och utslagningarna kan innebära fel väg att gå.
Detta är bara några verktyg på vägen ut ur denna samtids politiska mardröm: högerextremism som bärs av medelklassens besvikna människor.
Dessa fångas upp av känslan av maktlöshet och utanförskap.

Alltså:
En demokrati som inte förmår bidra till människors trygghet och rimliga levnadsvillkor, inbjuder till polarisering i vårt samhälle.

Låt oss fortsätta arbetet med att utjämna levnadsvillkor för alla i vår kommun!
Låt oss enas om en plan som utgår från det uppdrag vi har fått i förtroende av folket.
Att göra det bästa för Faluborna. Det enda sättet att minska högerextremisterna onda gärningar.

Katarina Gustavsson, gruppledare
Claes Andersson
Ilona Nyland
Lars Nilsson

Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter

I anslutning till ”Världstoalettdagen” som infaller 19 november,
så vill vi uppmärksamma problematiken kring de offentliga toaletterna i Falun.

Toaletter är ingen skitsak. Toaletten används varje dag och det är livsviktigt för oss alla.
Men det pratas alldeles för lite om ämnet!

I Falu kommun finns det för få offentliga toaletter. För att kunna använda dem så krävs det avancerad teknik som utgör ett hinder.
Både för barn och äldre som till exempel inte kan ”Swish”.
Skoltoaletternas hygien är också ett problem som hindrar en del barn från att kunna använda toaletterna.
Hygienen måste därför förbättras.

I resecentrum pekar skyltarna åt ett håll medan toaletternas placering är åt motsatt riktning.
De är för små och ej anpassade till personer med funktionsnedsättning.
Det gäller även de toaletter som finns på postens parkering.
Låsanordningarna är för hårda när man har dålig styrka i händerna.  Alla dörrar borde vara försedda med stora handtag för bättre grepp.

Kristdemokraterna i Falun kräver mer jämställdhet och ökad tillgänglighet när det gäller offentliga toaletter.

Vi ser gärna också att Falu kommuns elever bjuds in till ”Falu Energi och Vatten” eller till reningsverket.
Detta för att lära sig vett och etikett om vad som ska spolas i toaletten och för att se hela reningsprocessen.
Idag spolas mediciner, bindor, tvättlappar, snus och annat som förorenar vatten och natur.
Kunskaper om detta bör öka och temadagar i anslutning till denna speciella dag kan årligen upprepas för allas bästa.

Toaletten – ingen skitsak och bör diskuteras mer med tanke på båda hälsoaspekter för den enskilde som för naturen.
Vinsterna är givna.

Katarina Gustavsson, Rita Magnusson, Ilona Nyland, Sonja Shirwani, Karin Axén och Lars Nilsson

Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna

Den enkla logiken gör oss frustrerade.
Hur kan kommunens ekonomi gå med plus, när en viktig verksamhet som socialnämnden går nästintill 30 miljoner kronor back?

I budgeten talar man om att barn och unga är prioriterade.
Men när vi ser att Dialogens verksamhet har skurits ner, och att man inte garanterar barnens väl och ve, så är det illavarslande.

Kristdemokraterna anser att barn som far illa måste få snabb hjälp, kvinnor som misshandlas måste få hjälp i tid.
Missbruksvården måste få högre prioritet och hemmalösningar måste implementeras i verksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande sa att varje satsad krona ger 10 tillbaka, vilket vi håller med om.
Men när man går ut med nyheter om positiva resultat i kommunens budget, så rimmar det mycket dåligt.
Personalen kan inte trolla med knäna när samhällsbördan ökar.

Nu gäller det att vi börjar budgetera mer realistiskt än att ge sken av något som  inte  stämmer överens med verkligheten.
Det fina resultatet minus budgetunderskottet är inte det som majoriteten vill deklarera så vackert.
Nu gäller det att prioritera barn och unga på riktigt.
Prislappen måste följas åt.

Katarina Gustavsson
Rita Magnusson

Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!

Under sista direktionsmötet i räddningstjänsten fick vi höra om att räddningstjänstens personal inte längre kommer att åka på sjukvårdsuppdrag.
Detta innebär att deltidsbrandmännen inte kommer att kunna rädda liv vid akuta situationer som kan handla om liv och död i ”Dala Mitt”-området.
Detta är oroväckande. Landsbygden kommer särskilt att drabbas då kostnaderna och lidande för den enskilde, kan vara allvarliga.

Kristdemokraterna i Falun är mycket angelägna att avtalet med räddningstjänsten Dala Mitt fortsätter med sitt uppdrag att rädda liv i väntan på ambulans.

Räddningstjänsten gör fantastiska insatser som gagnar medborgarna. I många fall hinner de till olycksplatsen innan ambulansen är på plats.
Sekunder kan handla om att rädda liv.
Vi måste därför fortsätta rädda liv och låta avtalet gälla.

Min fråga blir därmed:
Vem har tagit beslut om detta?
Sista direktionsmöte sa man att detta togs på tjänstemannanivå och idag får jag bekräftelse på att beslutet kommer att gälla, vilket är uppåt väggarna.
Landstinget Dalarna gör medborgarna en otjänst, när väntan på hjälp kan dröja – då liv och död kan vara nära.

Låt räddningstjänsten fortsätta göra det fantastiska arbetet de utför!
Kostnaderna blir inte mindre om väntan blir allt för lång.
Att rädda liv är centralt och ska väga tungt!

 

Katarina Gustavsson, ledamot i direktionen och landstingspolitiker.