Vi kräver jämställdhet och ökad tillgänglighet vad gäller offentliga toaletter

I anslutning till ”Världstoalettdagen” som infaller 19 november,
så vill vi uppmärksamma problematiken kring de offentliga toaletterna i Falun.

Toaletter är ingen skitsak. Toaletten används varje dag och det är livsviktigt för oss alla.
Men det pratas alldeles för lite om ämnet!

I Falu kommun finns det för få offentliga toaletter. För att kunna använda dem så krävs det avancerad teknik som utgör ett hinder.
Både för barn och äldre som till exempel inte kan ”Swish”.
Skoltoaletternas hygien är också ett problem som hindrar en del barn från att kunna använda toaletterna.
Hygienen måste därför förbättras.

I resecentrum pekar skyltarna åt ett håll medan toaletternas placering är åt motsatt riktning.
De är för små och ej anpassade till personer med funktionsnedsättning.
Det gäller även de toaletter som finns på postens parkering.
Låsanordningarna är för hårda när man har dålig styrka i händerna.  Alla dörrar borde vara försedda med stora handtag för bättre grepp.

Kristdemokraterna i Falun kräver mer jämställdhet och ökad tillgänglighet när det gäller offentliga toaletter.

Vi ser gärna också att Falu kommuns elever bjuds in till ”Falu Energi och Vatten” eller till reningsverket.
Detta för att lära sig vett och etikett om vad som ska spolas i toaletten och för att se hela reningsprocessen.
Idag spolas mediciner, bindor, tvättlappar, snus och annat som förorenar vatten och natur.
Kunskaper om detta bör öka och temadagar i anslutning till denna speciella dag kan årligen upprepas för allas bästa.

Toaletten – ingen skitsak och bör diskuteras mer med tanke på båda hälsoaspekter för den enskilde som för naturen.
Vinsterna är givna.

Katarina Gustavsson, Rita Magnusson, Ilona Nyland, Sonja Shirwani, Karin Axén och Lars Nilsson


Kommunen går med plusresultat – men inte verksamheterna

Den enkla logiken gör oss frustrerade.
Hur kan kommunens ekonomi gå med plus, när en viktig verksamhet som socialnämnden går nästintill 30 miljoner kronor back?

I budgeten talar man om att barn och unga är prioriterade.
Men när vi ser att Dialogens verksamhet har skurits ner, och att man inte garanterar barnens väl och ve, så är det illavarslande.

Kristdemokraterna anser att barn som far illa måste få snabb hjälp, kvinnor som misshandlas måste få hjälp i tid.
Missbruksvården måste få högre prioritet och hemmalösningar måste implementeras i verksamheten.

Kommunstyrelsens ordförande sa att varje satsad krona ger 10 tillbaka, vilket vi håller med om.
Men när man går ut med nyheter om positiva resultat i kommunens budget, så rimmar det mycket dåligt.
Personalen kan inte trolla med knäna när samhällsbördan ökar.

Nu gäller det att vi börjar budgetera mer realistiskt än att ge sken av något som  inte  stämmer överens med verkligheten.
Det fina resultatet minus budgetunderskottet är inte det som majoriteten vill deklarera så vackert.
Nu gäller det att prioritera barn och unga på riktigt.
Prislappen måste följas åt.

Katarina Gustavsson
Rita Magnusson


Uppåt väggarna Landstinget Dalarna!

Under sista direktionsmötet i räddningstjänsten fick vi höra om att räddningstjänstens personal inte längre kommer att åka på sjukvårdsuppdrag.
Detta innebär att deltidsbrandmännen inte kommer att kunna rädda liv vid akuta situationer som kan handla om liv och död i ”Dala Mitt”-området.
Detta är oroväckande. Landsbygden kommer särskilt att drabbas då kostnaderna och lidande för den enskilde, kan vara allvarliga.

Kristdemokraterna i Falun är mycket angelägna att avtalet med räddningstjänsten Dala Mitt fortsätter med sitt uppdrag att rädda liv i väntan på ambulans.

Räddningstjänsten gör fantastiska insatser som gagnar medborgarna. I många fall hinner de till olycksplatsen innan ambulansen är på plats.
Sekunder kan handla om att rädda liv.
Vi måste därför fortsätta rädda liv och låta avtalet gälla.

Min fråga blir därmed:
Vem har tagit beslut om detta?
Sista direktionsmöte sa man att detta togs på tjänstemannanivå och idag får jag bekräftelse på att beslutet kommer att gälla, vilket är uppåt väggarna.
Landstinget Dalarna gör medborgarna en otjänst, när väntan på hjälp kan dröja – då liv och död kan vara nära.

Låt räddningstjänsten fortsätta göra det fantastiska arbetet de utför!
Kostnaderna blir inte mindre om väntan blir allt för lång.
Att rädda liv är centralt och ska väga tungt!

 

Katarina Gustavsson, ledamot i direktionen och landstingspolitiker.