• Engagera dig


  Vem kan bli medlem?

  Alla som tycker att Kristdemokraterna har en bra politik och som följer partiets interna arbetsregler kan bli medlem.

  Vad innebär ett medlemskap hos Kristdemokraterna?
  Medlem blir du lokalt, i det här fallet i Kristdemokraterna på Gotland, men samtidigt är du medlem i hela den kristdemokratiska rörelsen. Att bli medlem i Kristdemokraterna innebär att du kan vara med och driva partiets viktiga frågor, men du kan genom ditt medlemskap också välja att enbart stödja det arbete partiet gör. Hur aktiv du vill vara avgör du själv. Som medlem kan du vara med och påverka vilken politik partiet ska driva både på lokal, nationell och internationell nivå.

  Hur blir jag medlem?
  Bli medlem här


  Kristdemokraterna på Gotland tar tacksamt emot gåvor till vår verksamhet till bankgiro 5265-3391, till swishnummer 123 112 3868 eller direkt till vår valfond: Konto 8480-6, 944 403 4251 i Swedbank.

  swish_logo


  123 112 3868

   

  Uppgifter som registreras i våra dataregister behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och från och med 25 maj enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att kunna identifiera en person. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet. För mer information, kontakta helpdesk@kristdemokraterna.se eller 08-723 25 55.
  Registeransvarig för Kristdemokraterna på Gotland är Sara Lidqvist, partidistriktsordförande.