• Vad vi vill i hjärtlandet

  För att förbättra hjärtlandet vill vi:

  • Sänka skatten och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält.
  • Sverige behöver sina jordbruk och sina gröna näringar för att öka självförsörj- ningsgraden.
  • Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott till minst ett års fängelse.
  • Vi vill se fler poliser på landsbygden för att motverka långa utryckningstider.
  • Fixa svenska vägar, inte minst för att kunna undvika hastighetssänkningar.
  • Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande vårdcentraler.

  Mer info

  För att hela Sverige ska fungera behövs ett tänk för hela landet på många områden. Läs mer om våra förslag på följande områden…