• Vem är jag?

    Hej!
    Jag heter Janne Stefanson och har fyllt sextiofyra år. Min familj består av Åsa och fem barn samt tio barnbarn ( strax elva) och en massa släkt.

    En stor del av min tid ägnar jag åt politik. Har varit Vd/Publisher på tidningen Kristdemokraten och Samhällsgemenskaps Förlag AB. Under årens lopp har jag ägnat flera dagar i månaden åt kommunpolitiken i Upplands-Bro som gruppledare och nu som vice kommunstyrelseordförande .

    Mitt huvudsakliga politiska ansvar under innevarande mandatperiod är frågorna i kommunstyrelsen samt moderbolaget där jag är ordförande.

    Jag har under perioden 1998-2012 varit ledamot i landstingsfullmäktige med uppdrag både i trafikfrågor och sjukvårdsfrågor. Inför valet kandiderar jag till Stockholms läns landsting.