• Vår kommundelsförening Jönköping city

    Jönköpings kommundelsförening består av de medlemmar som har postadress Jönköping. Vi har idag 333 medlemmar, vilket innebär att vi är en av landets större föreningar. Förutom vår avdelning finns sex kommundelsföreningar, vilket tillsammans utgör Jönköpings partiavdelning.

    Varmt välkommen för att hävda:

    Allas lika värde

    Allas ofullkomlighet

    Förvalta vår jord