Välfärdslöftet från KD

En nära, trygg och effektiv vård till alla. Det är Kristdemokraternas välfärdslöfte som idag presenteras.

Bilden av svensk hälso- och sjukvård idag är både brister och hög kvalitet. Därför behövs en politik som både stärker det som fungerar väl och vågar ompröva invanda föreställningar och strukturer. Alla ska kunna lita på att hälso- och sjukvården fungerar när den behövs. Det är välfärdslöftet från Kristdemokraterna! Som går att läsa i sin helhet HÄR.

– Många av de förslag som presenteras idag av Kristdemokraterna ligger helt i linje med det arbete som vi kristdemokrater och alliansen driver i Region Jönköpings län där vården ligger i topp och håller hög kvalitet., säger Mia Frisk, regionråd (KD) och fortsätter:

– Kristdemokraternas välfärdslöfte till barn och unga är bland annat ett samlat ansvar för hela barn- och ungdomshälsovården. Att ta ett samlat grepp är viktigt för att skapa kontinuitet så inte barn och unga riskerar att ramla mellan stolarna. Det är allt för många barn och unga som inte mår bra idag och otroligt viktigt att sätta in hjälp och stöd i ett tidigt skede.

– Kristdemokraternas välfärdslöfte till patienterna är ökad delaktighet genom bland annat certifiering av patienterna. I en personcentrerad vård är det välkommet att patienterna kan bli certifierade och kan ges ökad delaktighet och ge större ansvar för sin behandling. I Jönköpings län har vi självdialysen på Ryhov som har varit en förebild till förslaget.

– Kristdemokraterna anser att apoteken och dess högutbildade personal är en viktig, men underutnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. Genom att förstärka apotekens roll kan man avlasta primärvården, rätt medicinering men också stärka egenvården.

– Sedan Göran Hägglunds kömiljard slopades av regeringen har köerna växt. Det är nödvändigt att stärka tillgängligheten och återinföra kömiljarden, avslutar regionråd Mia Frisk (KD)

Ska miljoner läggas på gratis broddar när risken att falla är störst inomhus?

Det tycker den samlade oppositionen (S, V, MP & SD) i Region Jönköpings län. De vill ge gratis broddar till pensionärer för att förhindra fallolyckor. Enligt offentlig statistik var det förra året 28 st i Jönköpings län som föll utomhus och fick en fraktur. För att förhindra detta vill oppositionen lägga miljoner på gratis broddar

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har undersökt orsakerna till äldres fallolyckor och konstaterar att flest fall sker inomhus och på platt golv.

Varför ska de som redan har en hög pension få hämta ut broddar för skattebetalarnas pengar? På vänstersidan är de så envisa med parollen allt åt alla att de tycks bortse från effekterna, hur tänker de se till att den grupp som inte har råd med broddar är de som hämtar ut och dessutom använder dem vid isigt väder?

Varför inte rikta stödet till de som behöver det?

I Stockholms Stad som styrs av socialdemokraterna lades projekt med gratis broddar ned.

Vi kristdemokrater tycker pengarna kan användas bättre – där vi VET att de gör nytta.

Hög kvalitet, god tillgänglighet och en bättre ekonomi för sjukhusvården i Region Jönköpings län.

Regionfullmäktige har idag debatterat månadsrapport för första kvartalet. Glädjande visar den på både bra kvalitet, god tillgänglighet och en ekonomi som går åt rätt håll. Stort tack till alla våra fantastiska medarbetare.
MEN, det är ett stort bekymmer att köerna till barn och ungdomspsyk fortsätter vara långa. Här måste vi kraftsamla för barn och unga som mår psykiskt dåligt behöver få hjälp snabbt.

Följ regionråd Mia Frisk på Facebook för uppdateringar om regionpolitiken
@miafrisk.KD