• KD Jönköpings län

  Riksdagsledamöter

  Acko Ankarberg Johansson
  Andreas Carlson

  Regionpolitiker

  Kristdemokraterna har 10 mandat i Regionfullmäktige. Vilka ser du HÄR

  Regionstyrelsen
  Mia Frisk, ordförande
  Mattias Ingeson
  Pernilla Mårtensson, ersättare
  Elisabeth Englund, ersättare

  Nämnden för folkhälsa och sjukvård
  Pernilla Mårtensson
  Peter Iveroth
  Emma Ewaldsson, ersättare
  Maria Sandberg, ersättare

  Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
  Monica Samuelsson, vice ordförande
  Hans Jarstig
  Jonas Lind
  Susanne Agebrink, ersättare

  Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
  Arnold Carlzon
  Bengt Swerlander
  Irene Oskarsson, ersättare

  Patientnämnden
  Ragnwald Ahlner
  Mats Antonsson, ersättare

  Parlamentariska nämnden
  Per Högberg