• Vår politik

    Vi kristdemokrater tror på valfrihet, mångfald och samhällsgemenskap. Vår politik bygger på en kristen människosyn och värdegrund. För oss är människovärdet och de goda värderingarna alltid i centrum. Vi står för en politik där både hjärta och hjärna är vägledande.

    Vi kristdemokrater lovar inte allt, men vi lovar att prioritera välfärden – det är vårt välfärdslöfte.

    Regionalt valprogram 2018_Välfärdslöftet

    Viktigaste frågor och olika politikområden