Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

”Kalmar ska vara den trygga kommunen där vi kombinerar vurm för vår unika kulturmiljö, grönska, en levande landsbygd och en stark samhällsgemenskap. Med en hög kvalitét inom välfärden, höga nivåer av lokalproducerad kost och en uppmuntrande attityd gentemot innovationer, företagande och nya idéer.”

Christopher Dywik
Oppositionsråd

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD