Politisk sekreterare – Kristdemokraterna i Region Kalmar län

Politisk sekreterare – Kristdemokraterna i Region Kalmar län

 

Kristdemokraterna i Region Kalmar län erbjuder nu en tjänst som politisk sekreterare i regionen. Vi söker en positiv och driven person som delar Kristdemokraternas v

ärderingar. Du vill vara med och bygga vårt lag och bidra till fortsatta framgångar för vår politik.  

Som politisk sekreterare arbetar du på uppdrag av regiongruppen och våra två regionråd. Arbetets fokus ligger på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Som politisk sekreterare tar du fram faktaunderlag till ställningstagande, förslag, motioner och utspel. Du

blir en nyckelspelare i vårt politiska arbete och är med och stöttar i de politiska processerna både i regionen och i distriktsorganisationen. Arbetet innebär även administrativt arbete såsom att föra minnesanteckningar, boka lokaler, attestera fakturor, kalla till möten mm.

Du kommer delta i politiska förhandlingar, i möten som anordnas av distriktet. Det är viktigt att du är en duktig kommunikatör och att du har en förmåga att ta egna initiativ. Du kommer ansvara för vår kommunikation i sociala medier och vår websida och även ansvara för kontakter med press och media.

 

Vi söker dig som har:

– Ett stort intresse för politik och delar Kristdemokraternas värderingar.

– Relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet, eller annat som kan bedömas likvärdigt.

– God förmåga att analysera, planera och utveckla insatser för att nå politisk framgång.

– God kommunikationsförmåga, både i text och i tal.

– Goda kunskaper i sociala medier.

 

Vi vill vidare att du är drivande, kreativ och självgående med fokus på resultat. Det är en merit om du har erfarenhet av politiskt arbete och politiska förhandlingar och har erfarenhet och färdigheter inom kommunikation.

Körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänsten. Arbetet är oreglerat och det förekommer kvälls- och helgarbete. Arbetsplatsen är förlagd i Kalmar. Tjänsten är på 90%.

Ytterligare information lämnas av distriktsordförande/gruppledare Jimmy Loord, 076-1009014, jimmy.loord@kristdemokraterna.se. Ansökan skickas med mejl till Jimmy Loord. Tillsättning av tjänst sker snarast eller efter överenskommelse.

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.

Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.

Pressmeddelande

Under årens lopp har Anders Andersson i Järnforsen haft en lång rad förtroendeuppdrag inom sitt parti Kristdemokraterna liksom i kommunpolitiken, landstinget och regionen samt som ledamot av Sveriges Riksdag och Nordiska rådet. Det innebär att han för många blivit Mr KD i länet vilket också bekräftats i olika valresultat och mediaanalyser.

– Strax före nyår meddelade jag distriktet valberedning att det nu är hög tid att välja ny distriktsordförande, säger Anders Andersson i en kommentar på torsdagen. I brevet till valberedningen skrev jag följande;

”Motivet till mitt besked är i första hand att jag har varit distriktsordförande längre tid än de flesta i vårt parti och även jämfört med andra partier. Vidare känner jag att jag inte orkar och har den idérikedom som en ordförande i ett partidistrikt bör ha för att ständigt utveckla organisation och politisk aktivitet. Ett annat motiv är att jag har behov av att vara lite rädd om hälsan utifrån det jag varit med om och inte maxa varje vecka. Ytterligare motiv är att jag nu bör koncentrerar mig på mina regionala förtroendeuppdrag och vara mer en ”vanlig” medarbetare i partidistriktet.”

– Det känns bra och lite skönt att på måndag kväll den 16 mars när vi träffas i Mönsterås, då är det mitt sista sammanträde som distriktsordförande för KD Kalmar län. Det har blivit många ordförande-år för min del och jag känner stor tacksamhet till alla som jag fått chans att arbeta tillsammans med, säger Anders Andersson. (Några som räknar säger att jag valdes första gången vid en distriktsstämma för 20 år sedan och sedan har det varit mest omval).

– Under mina år i den direkta ledningen för KD-distriktet har vi varit med om både framgång och motgång. Det som gläder mig är att vi i alla val haft valresultat som legat klart över partiets nationella snitt och i landstingsvalen har vi kunnat notera extra starkt väljarstöd. I senaste valet fick KD 6,3 procent i riksdagsvalet samtidigt som vi i Kalmar län fick 7,2 procent och i valet till regionfullmäktige blev det tvåsiffrigt, dvs över 10 och för att vara exakt 10,3 procent. Det är hela 3 procent över rikssnittet och ett kvitto på att vi har ett starkt stöd i länet för vår politik och våra kandidater, säger Anders Andersson i en kommentar, inför att han nu på måndag går in på slutvarvet som distriktsordförande för KD-distriktet.

KD-distriktet i Kalmar län har partidistriktårsmöte/distriktsstämma lördagen den 4 april och den är förlagd till Kalmar. Talare på stämman är partiets vice partiordförande Bengt Germundsson som också är kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. Under distriktsårsmötet kommer ny distriktsordförande att väljas liksom halva antalet ledamöter i distriktsstyrelsen. Valberedningens ordförande är Åke Nilsson, Silverdalen. Förslagen från valberedningen blir offentliga i samband med att handlingar sänds ut till partiavdelningarnas ombud.

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder

”Det handlar om vem jag vill vara som pappa”

Den 31 mars lämnar Jimmy Loord, Nybro, sitt riksdagsuppdrag. Gudrun Brunegård, Vimmerby, efterträder honom och blir ny riksdagsledamot. Förslaget är att de båda skiftar uppdrag och att Jimmy blir ny gruppledare och regionråd för Kristdemokraterna i Region Kalmar län.  

-I september fick jag fick det stora förtroendet att representera KD och Kalmar län i Sveriges riksdag. Det har så här långt varit väldigt spännande och givande att få vara med och påverka i Sveriges högsta beslutande församling. Det finns alltid ett pris att betala för allt engagemang. I mitt fall är det många dagar och nätter borta ifrån mina fyra barn som fortfarande är små. Jag har missat luciauppvisningar, dansuppvisningar, utvecklingssamtal, skjutsa till träningarna, hjälpa och följa dem i sin skolgång. Det där skaver i hjärtat, säger Jimmy Loord.

-Vissa klarar av att bara köra på, men inte jag. Min fru är fantastisk och stöttar till 110%. Detta handlar om mig och vem jag vill vara som pappa. Mina barn är bara små en gång och jag känner att jag missar för mycket av deras vardag. Jag har också alltid kunnat komma hem på kvällen, väcka dom på morgonen och kunnat vara delaktig i deras vardag. Det är något jag värdesätter högre än en riksdagskarriär. Därför har jag beslutat att lämna riksdagsuppdraget efter mars månads utgång, säger Loord.

-Det var en stor överraskning när Jimmy meddelade mig sitt beslut. Som första ersättare till riksdagen har jag förstås varit medveten om att en sådan här situation skulle kunna uppkomma och har stor respekt för hans vilja att prioritera sin familj medan barnen är i känsliga åldrar, säger Gudrun Brunegård.

-Jag har nu haft förmånen att vara landstings/regionråd i drygt nio år och har ett stort engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor. Icke desto mindre är jag beredd att efterträda Jimmy som Kristdemokraternasriksdagsledamot för Kalmar län. Jag kommer att göra mitt yttersta även i det nya uppdraget i Sveriges lagstiftande församling, säger Gudrun Brunegård.

–  Det som nu händer i vårt partidistrikt är omtumlande och för en del blir det nog lite av en chock vilket också var min första känsla, säger Anders Andersson, distriktsordförande för KD i Kalmar län. Men det är samtidigt uttryck för hur prestigefria vi är och hur våra förtroendevalda är beredda att prioritera barn och familj när det blir skarpt läge och man måste välja.

– Jag är övertygad om att Gudrun Brunegård kommer att bli en engagerad och aktiv riksdagsledamot för KD och Kalmar län. Hon har erfarenhet av den nationella nivån via tolv år i SKL och uppdrag i partistyrelsen. Lika övertygad är jag att Jimmy Loord med full kraft kan gå in i uppgiften som gruppledare och oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna i länet. Jimmy är ledamot i regionfullmäktige och var under förra mandatperioden landstingsledamot, ledamot i regionförbundets styrelse och politisk sekreterare i landstingsgruppen. Han är därigenom väl insatt i de områden uppdraget som regionråd innebär.

Gudrun Brunegård är till yrket sjuksköterska, med erfarenhet från hälso- och sjukvård i Sverige och Tanzania. Sedan 2003 har hon ägnat sig åt politik på heltid. I Vimmerby var hon i många år en del av kommunledningen. Under sju år kombinerade hon detta med uppdrag i landstinget och deltidstjänst som politisk sekreterare, innan hon 2009 blev gruppledare och landstingsråd.

Processen för nominering av nytt oppositionsregionråd kommer att inledas då regiongruppen idag träffas och ikväll då distriktsstyrelsen för KD i Kalmar län sammanträder. Slutligt beslut om nominering sker vid extra sammanträde med distriktsstyrelsen den 20 mars. På Regionfullmäktige  den 27 mars kommer fyllnadsval att ske för de uppdrag som Gudrun Brunegård haft. Distriktspresidiets förslag är att Jimmy Loord övertar de uppdrag som Gudrun Brunegård haft inom Region Kalmar län.