• Vad vill vi i vår kommun

    Våra beslut utgår alltid utifrån kommunens bästa.

    Äldrevården, familjen och företagande är våra kärnfrågor.

    Inte en enda skattekrona skall gå till spillo.