• Politiker

  Anna Blomquist
  anna.blomquist@kristdemokraterna.se
  Tel. 0586-61971
  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ledamot i socialnämnden

  Thorbjörn Svensson
  frimodig62@telia.com
  Ledamot i kommunfullmäktige
  Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

  Katarina Herlitz
  katarinaherlitz@gmail.com
  Ersättare i kommunfullmäktige

  Ann-Catrin Örtquist
  Ersättare i kommunfullmäktige