Politiker

Anna Blomquist
anna.blom.91@gmail.com
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i socialnämnden

Kristina Borén
kristina.boren@telia.com
Tel. 0586-61971
Partiavdelningsordförande
Ledamot i kultur och föreningsnämnden

Thorbjörn Svensson
frimodig62@telia.com
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Katarina Herlitz
katarinaherlitz@gmail.com
Ersättare i kommunfullmäktige

Ann-Catrin Örtquist
Ersättare i kommunfullmäktige