Politiker

Anna Blomquist
anna.blomquist@kristdemokraterna.se
Tel. 0586-61971
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i socialnämnden

Thorbjörn Svensson
frimodig62@telia.com
Ledamot i kommunfullmäktige
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Katarina Herlitz
katarinaherlitz@gmail.com
Ersättare i kommunfullmäktige

Ann-Catrin Örtquist
Ersättare i kommunfullmäktige