• Ett värdigt åldrande

  Alla ska ha en bra tillvaro i Knivsta, även de äldre. På ålderns höst ska man ha en god livssituation med bra mat och boende. Den som vill ska kunna välja sysselsättning, när man tar sin promenad och andra saker som spelar roll för livskvaliteten. Därför vill vi i KD:

  – Se till att varje person ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.

  – Att de olika verksamheterna så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov, genom profileringar och temaboenden.

  – Införa en värdighetsgaranti som innebär att den äldre får möjlighet att bestämma över exempelvis promenader och vilken mat han eller hon vill äta.

  – Att alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och få möjlighet att framföra önskemål.

  – Arbeta för att mobila enheter ska inrättas som kan ge vård i hemmet vid behov.