• Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Pressmeddelande från Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

  Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Publicerad 2023-06-02

  På samhällsutvecklingsnämndens sammanträde i juni väntas beslut om att förbättra parkeringssituationen i Knivsta och Alsike. I den översynen som ska genomföras ingår bland annat utökade pendlarparkeringar och möjligheten till boendeparkering och långtidsparkering.

  – De senaste åren har man bygg...

 • Bryt ensamheten bland äldre

  När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt, och ensamhet kan ibland vara omgärdat med skam. I Sverige uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år att de besväras av ensamhet och isolering. Efter att många äldre också självisolerat sig under pandemin kan det vara extra svårt att hitta tillbaka till gemenskaper. Regeringen har därför b...
 • Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre – lyssnar på medborgarna och sänker byggtakten

  Knivsta.Nu och Kristdemokraterna har enats om att samverka i minoritet i Knivsta kommun under de kommande fyra åren. Fokus blir att sänka byggtakten och skapa ett tryggt och trivsamt Knivsta.

  – Vi fick ett tydligt mandat av väljarna att förändra. Det gäller främst stadsbyggnaden. Vårt mål är att kommande stadsbyggnad ska vara småskalig, trygg och trivsam. Framför allt behöver vi sänka exploateringstakten och se över inriktningen på det som byggs kopplat till fyrspårsavtalet, säger Matilda Hüb...

 • Skola och trivsamhet före exploatering

  Mimmi Westerlund

  Att frågor som skola, förskola och äldreomsorg ska prioriteras riktigt högt i en kommun borde vara en självklarhet. Mimmi Westerlund, KD:s toppkandidat lovar att kommer jobba hårt för att Knivstabornas behov och önskemål ska gå före exploateringsiver, även kommande mandatperiod. I våras tog Kristdemokraterna i Knivsta som enda parti fram ett eget alternativ till stadsutvecklingsstrategi än den som klubbades av partierna i styret (M, S, C, MP och V).

  I den framgår att målet är sänkt by...

 • Nej till ”förortsvision” och detaljstyre

  Thomas Malmer
  Att Knivsta utvecklas utifrån sina förutsättningar och att kommunen backar tillbaka från nuvarande vision med 50 000 invånare, är prioriterat. Ordning och reda i ekonomin och fokus på kärnuppdraget är andra käpphästar för Thomas Malmer.

  Kommunen borde fokusera sitt arbete på skola, vård, omsorg och infrastruktur, anser han.

  – Då måste man också kunna säga nej till annat som kommunala skrytprojekt, säger Thomas Malmer som vill se ett slut på tomma strategier och symbolprojekt och att ve...

 • Vill förenkla livspusslet och stärka skolan

  Oscar Hahne

  Att få känna sig trygg i sin egen kommun och att skolgången fungerar är viktigt, menar Oscar Hahne som vill se ökade satsningar på fler vuxna i skolan och minskade barngrupper. Kommunen behöver också bli bättre på att leverera utifrån sina kärnuppdrag. 

  Oscar som sitter som ersättare i kommunstyrelsen vill ha ett ökat fokus på Knivstas barn och unga: Att man kan lita på att nästa generation får en så bra tid som möjligt i skola och förskola är viktigt.

  – Jag vill minska storleke...