• Ny inriktning på samhällsutvecklingen i Knivsta – från förort till småstad

  Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har idag presenterat den nya inriktningen på samhällsutvecklingen i Knivsta. Bakgrunden är missnöjet med de senaste årens bostadspolitik, och därför går man nu fram med ett nytt koncept och planering för kommunens utveckling. – Målet är en trivsam och trygg småstad där grönska och rekreationsområden värderas högt. Så som det blivit de senaste åren har inte blivit bra, och därför vill vi gå från förortsliknande byggen till en mer mänskli...
 • Skolan får efterfrågade pengar och AR ska utvecklas

  På kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti behandlades styrets förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2027. Kommunstyrelsen biföll förslaget och det skickas nu vidare till kommunfullmäktige för behandling i september. Flera olika satsningar presenteras i den nya budgeten.

  Tre största satsningarna:

  Knivstas östra entré och Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk. Skolan får en höjd ram och riktade anslag läggs på bland annat personaltäthet och barngruppern...
 • Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Pressmeddelande från Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna

  Utökade parkeringar i Knivsta och Alsike inklusive boende-, pendlar- och långtidsparkering

  Publicerad 2023-06-02

  På samhällsutvecklingsnämndens sammanträde i juni väntas beslut om att förbättra parkeringssituationen i Knivsta och Alsike. I den översynen som ska genomföras ingår bland annat utökade pendlarparkeringar och möjligheten till boendeparkering och långtidsparkering.

  – De senaste åren har man bygg...

 • Bryt ensamheten bland äldre

  När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Att bryta sin ensamhet själv kan vara svårt, och ensamhet kan ibland vara omgärdat med skam. I Sverige uppger 40 procent av kvinnorna och nästan 30 procent av männen över 85 år att de besväras av ensamhet och isolering. Efter att många äldre också självisolerat sig under pandemin kan det vara extra svårt att hitta tillbaka till gemenskaper. Regeringen har därför b...
 • Knivsta.Nu och KD bildar nytt styre – lyssnar på medborgarna och sänker byggtakten

  Knivsta.Nu och Kristdemokraterna har enats om att samverka i minoritet i Knivsta kommun under de kommande fyra åren. Fokus blir att sänka byggtakten och skapa ett tryggt och trivsamt Knivsta.

  – Vi fick ett tydligt mandat av väljarna att förändra. Det gäller främst stadsbyggnaden. Vårt mål är att kommande stadsbyggnad ska vara småskalig, trygg och trivsam. Framför allt behöver vi sänka exploateringstakten och se över inriktningen på det som byggs kopplat till fyrspårsavtalet, säger Matilda Hüb...

 • Skola och trivsamhet före exploatering

  Mimmi Westerlund

  Att frågor som skola, förskola och äldreomsorg ska prioriteras riktigt högt i en kommun borde vara en självklarhet. Mimmi Westerlund, KD:s toppkandidat lovar att kommer jobba hårt för att Knivstabornas behov och önskemål ska gå före exploateringsiver, även kommande mandatperiod. I våras tog Kristdemokraterna i Knivsta som enda parti fram ett eget alternativ till stadsutvecklingsstrategi än den som klubbades av partierna i styret (M, S, C, MP och V).

  I den framgår att målet är sänkt by...