Du ska kunna lita på Kungälv

Jag vill vara de svagas röst.

  • Gun-Marie Daun
  • Gruppledare (KD)