• Årsmötesinformation

  Info från Årsmöte Kristdemokraterna i Kungälv den 26/2

   

  Tisdagen den 26/2 så hade Kristdemokraterna i Kungälv årsmöte.

  Det var en bra uppslutning till årsmötet som avhölls i Stadshuset.

  Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där bl.a. den nya styrelsen

  valdes, vilken för 2019 består av:

  Ordf. Lars Pehrson,

  v.ordf. Fredric Thomasson.

  övriga ledamöter o ersättare blev Gun-Marie Daun, Ann-Christin

  Engwall, Ilona Waern, Fredrik ...

 • David Lega kommer till Kungälv 26/2-2019

  David Lega kommer till Stadshuset i Kungälv

  den 26/2 kl. 19:30.

  Kom lyssna på vår EU-kandidat.

  David Lega, EU-kandidat samt kommunalråd i Göteborg.

  David kommer att prata om bl.a. EU och lite om vad som händer

  på riks.

   

 • Dags för årsmöte 2019

  Kallelse till Årsmöte med KD Kungälvs lokalavdelning

  Tid:          Tisdagen den 26/2 kl. 18:00

  Plats:       Stadshuset Kungälv

   

  Dagordning.

  18:00-18:15            Ordförande Lars Pehrson

  18:15-18:30            Gruppledare Gun-Marie Daun

  18:30-19:15            Årsmötesförhandlingar

  19:15-19:30            Fika

  19:30-20:30          EU-kandidaten David Lega pratar EU samt lite rikspolitik

   

  Varmt välkomna

  ...
 • Kristdemokraterna står fast vid vallöftena

  Kungälv den 3 december 2018

   

  Kristdemokraterna står fast vid vallöftena

   

  Kristdemokraternas löfte innan valet var att arbeta hårt för att driva kristdemokratisk politik: återställa kvalitén i äldreomsorgen, säkra familjernas självbestämmande, ta bort allt som stör kunskapsfokus i skolan, samt en kommunal ekonomi i balans. Detta löfte kompromissar vi inte med; detta löfte förhandlar vi aldrig bort!

   

  I Kungälv är kristdemokraterna det enda pa...

 • Valmanifest 2018-2022

  Kristdemokraterna i Kungälv går till val på införandet av barnomsorgspeng, vilket är en barnomsorgsform där kommunen ger ut ett skattepliktigt och pensionsgrundande bidrag motsvarande vad en plats i förskolan hade kostat kommunen. Vi går även till val på att återupprätta kvalitén i äldreomsorgen. Dessa två åtgärder och många andra som vi avser att förverkliga hittar du i vårt valmanifest här nedan.

  KF Valmanifest 2018-2022

 • Våra kandidater i kommunvalet 2018

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

  Gun-Marie Daun, 59 år, Kungälv Lars Pehrson, 52 år, Kärna Anne-Christin Engwall, 71 år, Kungälv Fredrik Daun, 35 år, Kungälv Ilona Waern, 58 år, Kungälv Fredric Thomasson, 58 år, Kungälv Emilia Forslund, 45 år, Romelanda Erik Pilbom, 32 år, Kärna Johanna Salekärr, 35 ...
 • Kampanja med KD!

  Nu närmar sig höstens val i rasande fart

  Om du har möjlighet att vara med i valarbetet så vore det mycket tacksamt, kontakta gärna undertecknad.

  Hoppas att vi ses

  Lars Pehrson (ordf)

  lars.pehrson@kungalv.se

 • Vår vision

  Kristdemokratin tillför någonting unikt i svensk politik. Vi har en övertygelse om att samhället måste präglas av både frihet och socialt ansvarstagande. Samhället är större än staten och politiken varken kan eller ska lösa alla problem. Därför måste vi politiker på vissa områden faktiskt ta ett kliv tillbaka. Det civila samhället och föreningslivet måste ges möjligheter att växa utifrån sina förutsättningar, familjer måste ges mer makt att utforma över sin egen vardag och valfriheten i välfä...

 • Vår politik under mandatperioden 2014-2018

  Kristdemokratin tillför någonting unikt i svensk politik. Vi har en övertygelse om att samhället måste präglas av både frihet och socialt ansvarstagande. Samhället är större än staten och politiken varken kan eller ska lösa alla problem. .

  Samtidigt är vi kristdemokrater de som säger ifrån när politiken behövs och vi är också de första att påpeka när den misslyckas. När vi ser att allt fler unga människor mår dåligt. När familjer splittras. När vi inte klarar av att garantera människor...