• Vår vision

    Kristdemokratin tillför någonting unikt i svensk politik. Vi har en övertygelse om att samhället måste präglas av både frihet och socialt ansvarstagande. Samhället är större än staten och politiken varken kan eller ska lösa alla problem. Därför måste vi politiker på vissa områden faktiskt ta ett kliv tillbaka. Det civila samhället och föreningslivet måste ges möjligheter att växa utifrån sina förutsättningar, familjer måste ges mer makt att utforma över sin egen vardag och valfriheten i välfärden måste utvecklas inte avvecklas.

    Samtidigt är vi kristdemokrater de som säger ifrån när politiken behövs och vi är också de första att påpeka när den misslyckas. När vi ser att allt fler unga människor mår dåligt. När familjer splittras. När vi inte klarar av att garantera människor trygghet på gator och torg. När skolans resultat pekar nedåt, då måste politiken ta ansvar och på allvar börja tänka långsiktigt.

    Sverige är ett bra land att bo och leva i, men det behövs en politik som har mod att ta itu med de samhällsproblem som faktiskt finns. Vi hoppas att valen i år kommer handla mer om den långsiktiga visionen för Sverige och mindre om exakta skattesatser eller bidragsnivåer i nästa budget. Bara när debatten om samhällets långsiktiga utveckling kommer igång på allvar kan vi göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Rösta därför på Kristdemokraterna i valen 2018!