• Förtroendevalda

  Kommunfullmäktige

  Christian Eberstein, ordinarie ledamot

  Gunilla Lindell, ordinare ledamot

  Jim Pettersson, ordinarie ledamot

  Lena Cervin, ersättare

  Jens Abrahamsson, ersättare

  Kommunalråd

  Christian Eberstein

  Kommunstyrelsen

  Christian Eberstein, ordinarie ledamot

  Gunilla Lindell, ersättare

  Kommunstyrelsen arbetsutskott

  Christian Eberstein, ersättare

  Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

  Christian Eberstein, ordförande

  Beredningar

  Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv: Fredrik Lindell, ledamot

  Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa: Jens Abrahamsson, ordförande och Daphne Sandberg, ledamot

  Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre: Alexander Falkenström, ledamot

  Beredningen för klimat, miljö och naturvård: Janette Rydin, ledamot

  Beredningen för infrastruktur och boende: Efraim Ljung, ledamot

  Beredning för arvoden: Gunilla Lindell, ledamot

  Myndighetsnämnder

  Miljö- och byggnadsnämnden: Efraim Ljung, ersättare

  Valnämnden: Janette Rydin, ersättare

  Krisledningsnämnden: Christian Eberstein, ledamot

  Nämndeman

  Alingsås tingsrätt: Lena Cervin

  Förvaltningsrätten Göteborg: Gunilla Raask

  Hovrätten för Västra Sverige: Gunilla Lindell