• STYRELSEN

  Markus Lundin: Ordförande

  Margareta Andergard: Vice ordförande

  Övriga ledamöter

  Hlödur Bjarnason

  Kent Hiding

  Patrik Kretschmann

  Sven-Göran Holm

  Jesper Åkerblom

  Mainy Andersson: Kassör